Strona głównaOff-topicBruh - co to znaczy? Slang, znaczenie

Bruh – co to znaczy? Slang, znaczenie

Ludzie, którzy mają wspólne zainteresowania albo przebywają w tym samym, często dość hermetycznym, środowisku posługują się specyficznym językiem. Mówią po polsku, ale nie wszyscy są w stanie ich zrozumieć. Ich język różni się od polszczyzny zwykle na poziomie leksykalnym, rzadziej gramatycznym. Oznacza to, że często osoby te posługują się konkretnymi zwrotami lub słowami, wtrącając je w swoje wypowiedzi w rodzimym języku. Tworzą one dość spójny słownik określany mianem slangu. 

Najpopularniejsze rodzaje slangu to slang młodzieżowy, internetowy i przestępczy. Zawiera słownictwa charakterystyczne dla tych grup i rozumiane głównie przez jej członków. Zdarza się, że słowa wywodzące się ze slangu wchodzą do języka ogólnego, ale rzadko używane są przez wszystkich. Jednym wyrażeń ewidentnie reprezentujących slang jest bruh. Słowo, na które natknęliśmy się na jednym z popularnych forów internetowych. Poniżej przedstawiamy, co to znaczy po polsku i w jakim kontekście można spotkać to słowo. 

Bruh – co to znaczy? Co znaczy po polsku?

Bruh zapisywane jest w trakcie konwersacji wtedy, gdy ktoś podczas rozmowy zwyczajnie by westchnął. Może oznaczać westchnięcie z obojętności, ale też złości i frustracji. Wiele zależy od kontekstu i przebiegu całej rozmowy. Całkiem dobrze odzwierciedla to przykład:

-Idziesz na piwo?

-Nie mogę mam korki z matmy.

-BRUH 

Czasem występuje także jako spolszczenie angielskiego brother zapisywanego skrótowo jako bro. Taki przykład znaleźliśmy na jednym z forów: 

Bruh, dziś w wieku 25 lat dowiedziałem się, że mam Zespół Aspergera

Biorąc pod uwagę znaczenie i kontekst, w którym pojawia się wyraz bruh, wyraźnie widać, że należy do slangu młodzieżowego i najczęściej używany jest podczas konwersacji w internecie. 

Czasem słowo bruh kojarzone jest z dobrze znanym meh. To angielski zwrot oznaczający znudzenie, znużenie i zobojętnienie sytuacją, w której zostało wypowiedziane. 

Skąd bierze się slang? Co musi się stać, by powstały zupełnie nowe wyrazy w zwykle nowym znaczeniu? Najczęstsze źródła nowych wyrażeń należących do slangu to:

  1. nadanie nowego znaczenia wyrazom, które już istnieją
  2. skrócenie istniejącego wyrazu bez zmiany znaczenia (tak było ze wspomnianym angielskim brother → bro, ale też sister → sis, używane również w Polsce)
  3. zapożyczenia z języków obcych wraz z ich spolszczeniem (bruh w znaczeniu kumpel, brat, od angielskiego brother)
  4. skrócenie całego wyrażenia i stworzenie akronimu (np.: Oh my god! → OMG)

Czy każdy, kto wie co to znaczy bruh albo inne wyrażenia slangowe może i powinien ich używać? Zwykle slangiem posługują się konkretne grupy społeczne: informatycy mają swój slang, młodzież ma swój slang, miłośnicy gier online podobnie. I generalnie nie ma powodu, by posługiwać się nim, jeśli nie należysz do danego środowiska. Może cię to narazić na śmieszność, jeśli użyjesz tego wyrażenia wśród posługujących się nim. Gdy zaczniesz mówić slangiem obcym dla twoich znajomych, nie zrozumieją cię i być może wezmą za dziwaka. 

Zdarza się, że niektóre wyrażenia pochodzące ze slangu wdzierają się do uzusu – języka mówionego i posługuje się nimi wielu ludzi w ramach swobodnej komunikacji. Tak było z wyrażeniem w razie wu. Niewielu ludzi wie, że pierwotnie posługiwali się nim wojskowi a oznaczać miało: w razie wojny

Sprawdź też:

Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

Popularne