Strona głównaPracaReferendarz - zarobki, wymagania, czy się opłaca?

Referendarz – zarobki, wymagania, czy się opłaca?

Pełnienie funkcji referendarza sądowego polega na wykonywaniu określonych w ustawach czynności. Ma kompetencje sądu, jednak jedynie w zakresie, w jakim powierzono mu czynności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Instytucja ta została powołana jako stanowisko w sądach powszechnych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o zmianie ustaw. Referendarz wykonuje zadania z zakresu ochrony prawnej, które nie są wymiarem sprawiedliwości. Referendarzy sądowi są jednym z organów jurysdykcji. Głównym zadaniem jest pomoc sędziemu oraz wykonywanie części ich obowiązków. Aby zostać referendarzem sądowym należy spełnić kilka warunków. Jakie przyszły referendarz sądowy wymagania powinien spełniać? Przede wszystkim posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych oraz obywatelskich, mieć ukończone studia prawnicze z tytułem magistra prawa w Polsce lub kraju za granicą, uznane w Polsce, dodatkowo ukończyć aplikację ogólną KSSiP, ewentualnie zdać egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończyć jedną z aplikacji notarialną, radcowską lub adwokacką i złożyła odpowiedni egzamin. Kandydat powinien mieć ukończone 24 lata i mieć nieskazitelny charakter. 

Ile zarabia referendarz sądowy?

Według Dziennika Ustaw zarobki referendarza sądowego wynoszą 75% wynagrodzenia zasadniczego w stawce pierwszej sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej. Po przepracowaniu siedmiu lat na stanowisku referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze zostaje podwyższone do wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, a po kolejnych siedmiu latach zarobki referendarza zostają powiększone do 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej. Po 14 latach praktyki zawodowej zarobki referendarza to 75% wynagrodzenia zasadniczego sędziego rejonowego w stawce trzeciej. W przypadku starszych referendarzy, na które stanowisko awans możliwy jest dopiero po 10 latach pracy, przez siedem pierwszych lat pracy zarobki referendarza wynoszą 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce drugiej, a kolejne lata pracy to 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce trzeciej. Jeżeli jednak ocena okresowa referendarza nie będzie pozytywna, okresy, po których zwiększone zostaje wynagrodzenie referendarza zostają wydłużone o 3 lata. Do tych danych procentowych trzeba dodać  składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Dodatkowo, oprócz podstawowego wynagrodzenia referendarza, przysługują mu różnego rodzaju dodatki, na przykład dodatek za długoletnią pracę, dodatek funkcyjny, czy gratyfikacja jubileuszowa. A także jednorazowa odprawa, gdy referendarz przejdzie na rentę lub emeryturę.

Ile więc zarabia referendarz sądowy? Według GUS z 2018 roku średnie wynagrodzenie referendarza sądowego wynosiło 10641,20 złotych brutto. Pomimo obowiązków i wymagań referendarz sądowy ma wysokie zarobki, porównywalne z dieta poselską czy zarobkami ministra. Jednak nie wszyscy referendarze zarabiają tyle samo. Średnie wynagrodzenie referendarza oscyluje w przedziale od 4030 do 8700 złotych brutto. Ile zarabia referendarz sądowy netto? Wynagrodzenie referendarza netto wynosi od 2929 do 6223 złotych, a jego wysokość zależy między innymi od stażu pracy, wykształcenia, województwa, a co ważniejsze, od wielkości firmy. 

Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

Popularne