Strona głównaModlitwyModlitwa za ojczyznę - Jana Pawła 2, Andrzeja Boboli, Skargi

Modlitwa za ojczyznę – Jana Pawła 2, Andrzeja Boboli, Skargi

Ludzie modlą się z różnych powodów – czasem są to modlitwy, których celem jest wyrażenie wdzięczności, czasem wierni chcą poprosić o coś Boga, a czasem modlitwa jest po prostu rozmową. Wiele osób szuka w ostatnich miesiącach modlitw za ojczyznę – wojna w Ukrainie wywołała panikę w krajach z nią sąsiadujących. Jakie znamy modlitwy wiernych za ojczyznę? W poniższym artykule znajdziesz modlitwę za ojczyznę Jana Pawła II, modlitwę za ojczyznę Andrzeja Boboli oraz modlitwę Skargi za ojczyznę – zapraszam do lektury.

Modlitwa za ojczyznę

Modlitwa wiernych za ojczyznę nie musi mieć ustalonej formuły – możesz po prostu podzielić się z Bogiem swoimi obawami. Czasem taka forma jest najlepsza, bo dokładnie wyrażasz w niej wszystko, co chcesz Bogu przekazać. Naprawdę sporo wiernych klepie teksty modlitw i w ogóle nie skupia się na tym, co jest w nich zawarte – jest to automatyczne. Czasem takie automatyczne działania mają oczywiście sens – nie zawsze jesteśmy w stanie odciąć nasze myśli od jakiejś sytuacji czy osoby. Wtedy pójście do kościoła może okazać się pomocne, nawet jeśli nie skupiasz się w trakcie obrzędu w 100%. Jednak jeśli chcesz, aby rozmowa z Bogiem miała jakiś cel, to warto jest przemyśleć, w jakiej formie chcesz ją przeprowadzić – jeśli chcesz odmówić modlitwę za ojczyznę bez ustalonej formuły, to powiedz Bogu po prostu wszystko, co chciałbyś/abyś żeby wiedział. Jednak jeśli szukasz konkretnego tekstu modlitwy, to zapraszam do dalszej części artykułu.

Modlitwa za ojczyznę Jana Pawła II

Modlitwy wiernych za ojczyznę często mają formę wstawienniczą. Bardzo dużo osób odmawia modlitwę za ojczyzną z Jana Pawła II wstawiennictwem. Jej treść ma charakter błagalny. Wierni proszą w niej o umiejętność kochania swojej ojczyzny, historii, korzeni i ludzi, którzy w niej mieszkają – bez względu na to czy ich rodacy podzielają ich światopogląd, czy nie. Chcą, aby Bóg nauczył ich rozsądnego wykorzystywania wolności. Pragną posiąść umiejętność solidarnego działania, które będzie zgodne z zasadami Boga. Modlitwa odnosi się także do dobra i zła – wierni chcą uczyć się, jak je rozróżniać. Dobro chcą rozwijać, a zło zwalczać. Osoby wierzące, przynajmniej ich duża część, darzą Jana Pawła II ogromnym szacunkiem – dlatego właśnie kierują za jego wstawiennictwem modlitwę za ojczyznę do Boga. Są oni przekonaniu, że Jan Paweł II kochał Polskę i że był przykładem patrioty. 

Modlitwa Skargi za ojczyznę 

Modlitwa Skargi za ojczyznę jest bardzo znana w środowisku chrześcijańskim. Ksiądz Piotr Skarga jest jednak najbardziej znany ze swoich dwóch dzieł: Żywoty Świętych oraz Kazania Sejmowe. Duchowny był pierwszym rektorem Uniwersytetu Wileńskiego. Był także kaznodzieją nadwornym króla Zygmunta III Wazy – funkcję tę pełnił przez 24 lata. Chciał, aby na rzecz króla, ograniczyć władzę sejmu. Często w swoich dziełach i przemowach (słynął ze zdolności krasomówczych) punktował wady polskiej szlachty. Z racji na jego środowisko, wiele osób uważało go za człowieka, który dużo wie o ojczyźnie, dlatego właśnie Modlitwa Skargi za ojczyznę jest tak znana. 

Modlitwa za ojczyznę Andrzeja Boboli

Andrzej Bobola to jeden z katolickich patronów kościoła. Święty zginął śmiercią męczeńską – został zabity przez Kozaków, którzy uważali go za wroga politycznego. Andrzej Bobola otrzymał (pośmiertnie) Krzyż Niepodległości, który jest odznaczeniem wojskowym. Wierni często odmawiają modlitwę za ojczyznę do Andrzeja Boboli. Jest on patronem Polski, dlatego właśnie jest ona tak popularna. Osoby wierzące proszą w niej o to, aby patronat świętego pomógł im się zjednoczyć. 

Modlitwa za ojczyznę w 2022 roku

Eskalacja wojny w Ukrainie spowodowała, że ludzie w Polsce zaczęli martwić się przyszłością – wiele osób prognozuje, że wojna przeniesie się również na teren Polski. Jest to jednak bardziej panika, niż racjonalne prognozowanie, jednak nie ma się co dziwić – widzimy cierpienie Ukraińców i Ukrainek, bo to właśnie do nas przyjechało ich najwięcej. II Wojna Światowa nie zakończyła się nawet 100 lat temu, bardzo dużo Polek i Polaków ją przeżyło – to normalne, że boją się oni o losy naszej ojczyzny, swoje i swoich bliskich. 

Osoby wierzące bardzo często szukają pomocy w Bogu – w końcu podporządkowują oni całe swoje życie zasadom swojej wiary. Życie nie jest idealne i zdarzają się momenty załamania, strachu, napięć. Wtedy pójście do kościoła lub modlitwa w domu jest dla nich chwilą dla siebie. Wierni szukają w rozmowie z Bogiem wytchnienia lub spokoju. W tym roku bardzo dużo ludzi szuka w Internecie inspiracji do modlitwy za ojczyznę – część wiernych chce podzielić się z Bogiem swoimi obawami, dlatego jest to teraz tak popularny rodzaj modlitwy. W sieci znajdziesz teksty modlitwy do Jana Pawła II, księdza Piotra Skargi oraz Andrzeja Boboli. Wszyscy święci byli związani z ojczyzną i to przez to modlitwy do ojczyzny są z nimi związane. Jednak pamiętaj, że modlitwa może mieć także luźniejszą formę – ubierz w swoje słowa, to, co chcesz przekazać Bogu. Nie jest to żaden błąd i na pewno taki rodzaj rozmowy nie jest mniej wartościowy od ustalonych formułek.

Sprawdź też:

Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

Popularne