Strona głównaPoradyModlitwa do św. Tadeusza Judy o uproszenie łask

Modlitwa do św. Tadeusza Judy o uproszenie łask

Modlitwa pozwala człowiekowi na kontakt z bogiem, Stwórcą. Dzięki niej nie tylko możemy poprosić go, aby wspomógł czy wspierał nas w trudnej sprawie, ale i daje ona nam ukojenie, poczucie bezpieczeństwa i nadzieję na lepsze jutro. Tak naprawdę nie musisz wypowiadać określonej formułki czy kierować swojej modlitwy do konkretnego Świętego, aby ona zadziałała. Jeśli jednak odczuwasz taką potrzebę i chciałbyś poprosić o uproszenie łask, skieruj swoją modlitwę do Świętego Tadeusza Judy. Kim on jest? Dlaczego warto się do niego zwrócić? 

Dlaczego warto zwracać się z prośbami do Św. Tadeusza Judy o uproszenie łask?

Człowiek modli się poprzez wypowiadanie określonych inkantacji. Modlitwa to rozmowa ze Stwórcą opierająca się na składaniu mu próśb, dziękczynieniu czy też wysławiania jego samego w intencji uwielbienia.

Zacznijmy od tego, kim był Święty Tadeusz Juda? Był on jednym z 12. apostołów, miał specjalnie miejsce tuż obok Jezusa. Zwracając się do niego w modlitwie, powinno się mieć na uwadze fakt, iż był on doskonałym orędownikiem, czyli osobą, która wstawia się za kimś lub za czymś u samego Jezusa. 

Z jakimi prośbami powinniśmy zwracać się do Boga za pośrednictwem Św. Tadeusza Judy? Modlitwa o uproszenie łask

Święty Tadeusz Juda jest patronem spraw beznadziejnych. To właśnie do niego powinniśmy się zwracać w najtrudniejszych dla nas chwilach, kiedy nawet sami nie wiemy, jak sobie pomóc i jak poprawić sobie byt oraz samopoczucie. Wstawi się on, w naszej intencji u Jezusa, ale także i jego matki. Pomoże nam w smutkach, lękach, bólach czy nawet niebezpieczeństwie.

Należy pamiętać, by podczas modlitwy oznajmić Św. Tadeuszowi Judzie, z jakim problemem lub bolączką przychodzimy do niego.

Jak modlić się do Św. Tadeusza Judy?

Święty Tadeuszu, prosimy cię, abyś w naszej intencji wstawił się u Jezusa i Matki Boskiej, pomógł nam w trudnych chwilach. Dzięki Tobie każdy problem stanie się błahostką, a my znów będziemy mogli cieszyć się życiem, szczęściem i głosić dalej Słowo Boże. 

W tym miejscu najlepiej wymienić to, o co prosimy własnymi słowami lub przygotowaną wcześniej formułą. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby całą modlitwę przeprowadzić po prostu z głowy, bez konkretnych słów, formułek czy też wytycznych. Niezależnie od tego, co mówisz, Stwórca, jak i Święty Tadeusz Juda, słyszą twoje słowa. Uwierz w to, a z pewnością odczujesz diametralną różnicę w swoim życiu.

Kim był Św. Tadeusz Juda?

Imię Juda oznacza z języka hebrajskiego chwała Jahwe. Przydomek Tadeusz oznacza słowo “odważny”. Św. Tadeusz Juda był bratem Św. Jakuba Apostoła, mówi nam o tym ewangelia według Świętego Mateusza. Z tego powodu Św. Tadeusz Juda nazywany jest Judą Jakubowym zarówno w ewangelii Świętego Łukasza, jak i w Dziejach Apostolskich.

Juda jest autorem jednego z listów zawartych w księdze nowego przymierza z Nowego Testamentu. W tym liście nazywa on sam siebie „bratem Jakuba”. Jak już wcześniej wspominaliśmy, jest on patronem spraw beznadziejnych. Warto pamiętać, że każdy człowiek indywidualnie podchodzi do problemów. Dla jednych sprawą beznadziejną będzie coś, co dla innych jest zaledwie niekomfortową sytuacją. Nie patrz na swój problem z tych kategoriach i nie zastanawiaj się czy ktoś ma gorzej.

Jak sformułować intencję modlitewną?

Jeśli jesteś osobą, która chciałaby zwrócić się do Świętego Tadeusza Judy, ale masz problem, aby samodzielnie stworzyć intencję, spróbuj zapisać ją na kartce. Nie musisz używać nieznanego i niezrozumiałego dla ciebie języka czy sformułowań, których nie do końca rozumiesz. Skup się na prostych zdaniach.

Słowa w modlitwie nie mają, aż tak dużego znaczenia. Stwórca zna cię, twoje serce, pragnienia, obawy i niepokoje. Wie dokładnie, co chcesz mu przekazać, niezależnie od tego, w jakim języku mówisz, myślisz czy jakiego słowa używasz. Słowa intencji pomagają bardziej ludziom, aby mogli oni wyrazić swoją prośbę, Stwórca i tak dokładnie wie, o co go prosisz. Nie wahaj się, nie lękaj się. Zwróć się do Świętego Judy, z pewnością odczujesz ulgę.

Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

Popularne