Strona głównaPoradyNowenna do Świętego Charbela

Nowenna do Świętego Charbela

Nowennę do Świętego Charbela zalicza się do kategorii modlitw prywatnych, odmawianych wytrwale przez dziewięć kolejnych dni przed większym świętem bądź uroczystością. Celem ich odprawiania jest uzyskanie szczególnej łaski dla siebie oraz bliźnich. Ten typ modły jest najczęściej praktykowany przez członków Kościoła rzymskokatolickiego, jak i przez anglików, prawosławnych i luteranów. Uroczyście nowenna do Świętego Szarbela odprawiana jest w klasztorze w Annaya, tym samym przygotowując wiernych do trzeciej niedzieli lipca.

Została poświęcona świętemu Charbelowi, maronickiemu duchownemu urodzonemu w Libanie w latach 1828-1898. Poprzez świadectwo swojego życia, pośmiertne cuda dokonane za jego wstawiennictwem oraz pomoc milionom ludzi na świecie, Kościół katolicki uznaje go za świętego. Miejsce jego pochówku odwiedzane jest przez wielu pielgrzymów, którzy odmawiają modlitwy za jego wstawiennictwem do Boga w rozmaitych intencjach.

DZIEŃ PIERWSZY

Chwalebny Św. Charbelu, zwierciadło cnót, przyjdź mi z ratunkiem i uproś u Boga łaskę, której potrzebuję … (wymienić), dla zbawienia mojej duszy i na chwałę Jego imienia. Amen.

Św. Charbelu módl się za mnie.

Panie Jezu, który obdarzyłeś Św. Charbela łaską wiary, proszę o to abyś udzielił mi za jego wstawiennictwem łaski, o które błagam, abym mógł żyć zgodnie z Twoimi przykazaniami i Ewangelią. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

DZIEŃ DRUGI

Św. Charbelu, męczenniku życia monastycznego, który doświadczyłeś cierpienia duchowego i fizycznego zwracam się do Ciebie z ufnością i proszę o łaskę…

Św. Charbelu, wazo niebiańskiej wonności, proszę wstaw się za mną.

Boże nieskończenie dobry, który zaszczyciłeś Św. Charbela łaską czynienia cudów, zlituj się nade mną i  za jego wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą proszę. Tobie chwała na wieki.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

DZIEŃ TRZECI

Umiłowany Św. Charbelu, który mienisz się jak jasna gwiazda na niebie Kościoła, umocnij moją nadzieję i oświeć moją drogę. Uproś u ukrzyżowanego Chrystusa, którego nieustannie czcisz łaskę…

Św. Charbelu, wzorze cierpliwości i ciszy, wstaw się za mną.

Panie Jezu, który uświęciłeś Św. Charbela pomagając mu nieść krzyż, daj mi siłę by naśladować go z cierpliwością w trudnościach życia i całkowitym poddaniem się Twojej Boskiej woli. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

DZIEŃ CZWARTY

Św. Charbelu z ufnością uciekam się do Ciebie o twoje wstawiennictwo. Uproś u Boga łaskę i okaż mi raz jeszcze twoją miłość…

Św. Charbelu, ogrodzie cnót wstaw się za mną.

Boże, pomóż mi wzrastać w cnotach chrześcijańskich na wzór Św. Charbela. Okaż mi Miłosierdzie, abym mógł sławić Cię na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

DZIEŃ PIĄTY

Św. Charbelu, oświeć mnie i pomóż mi czynić tylko to, co miłe jest Bogu. Dobry ojcze, uproś o łaskę, której bardzo potrzebuję…

Św. Charbelu, przyjacielu krzyża, wstaw się za mną.

Boże, wysłuchaj mojej modlitwy za wstawiennictwem Św. Charbela. Pociesz duszę moją i napełnij mnie Twoim pokojem. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

DZIEŃ SZÓSTY

Św. Charbelu, potężny pośredniku, wystarczy jedno Twoje słowo, by Bóg udzielił mi łaski, której bardzo potrzebuję…

Św. Charbelu, radości nieba i ziemi wstaw się za mną.

Boże, który wybrałeś Św. Charbela za naszego pośrednika. Proszę udziel mi dzięki jego modlitwie łaski. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

DZIEŃ SIÓDMY

Umiłowany Św. Charbelu, wszystkim, którzy się do Ciebie zwracają, udziel im pomocy. Uproś Boga o łaskę, o którą żarliwie proszę… Ufam twojej modlitwie.

Św. Charbelu, przewodniku zagubionych, proszę wstaw się za mną.

Boże pomóż mi w pokucie i żalu za liczne grzechy, które uniemożliwiają otrzymanie Twej łaski. Oceanie Miłosierdzia, wysłuchaj mojej modlitwy za wstawiennictwem Św. Charbela 

i oczyść moje serce ze smutku. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

DZIEŃ ÓSMY

Św. Charbelu, gdy myślę o twojej modlitwie i twoich umartwieniach moja wiara rośnie. Proszę, uproś u Boga łaskę, której potrzebuję…

Św. Charbelu, żyjący w radości doskonałej, wstaw się za mną.

Mój Jezu ukochany, który poprowadziłeś Św. Charbela do ewangelicznej doskonałości,  za jego wstawiennictwem udziel mi łaski wierności Tobie do śmierci. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Św. Charbelu, zbliżam się do końca nowenny. Mam wielką nadzieję, że otrzymam od Jezusa łaskę, o którą proszę za Twoim wstawiennictwem. Obiecuję przeciwstawiać się pokusom i żałuję za wszystkie moje grzechy. 

Św. Charbelu, który żyjesz w chwale, módl się za mną.

Boże, Ty słuchasz modlitw Św. Charbela i udzieliłeś Mu łaski jedności z Tobą, udziel mi pomocy w trudnościach i zlituj się nade mną, bowiem sam ich nie udźwignę. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Modlitwa

Miłosierny i dobry Boże, za całego serca dziękuję Ci za łaski, które otrzymałem za wstawiennictwem Św. Charbela i proszę o błogosławieństwo dla mnie i moich bliskich.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

 

Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

Popularne