Strona głównaFinanseOligarcha rosyjski - kto to? Kim jest elita Rosji?

Oligarcha rosyjski – kto to? Kim jest elita Rosji?

Kim są oligarchowie, i właściwie co znaczy to słowo? Wprawdzie jest ono znane od dawien dawna, ale w ostatnich latach zdecydowanie częściej pojawia się w naszej świadomości. Wszystko to za sprawą systemu, jaki został stworzony w Rosji, opartego w dużym stopniu na silnych powiązaniach tamtejszych miliarderów z czołowymi politykami państwa.

Z tekstu dowiemy się kto to jest oligarcha rosyjski i co to znaczy nim być w realiach Federacji Rosyjskiej. Dowiemy się ponadto kim są najbardziej znani miliarderzy w Rosji, którzy z racji swojego statusu majątkowego, mają wpływ na funkcjonowanie państwa.

Zobacz: Revolut – czy jest rosyjski? Właściciel

Oligarcha rosyjski co to znaczy?

Najpierw trochę etymologii. Oligarchia to określenie pochodzące z greckiego słowa ὀλιγαρχία, co znaczy ,,panowanie nielicznych’’. Historycznie oznaczało to sposób rządzenia oparty na niewielkiej liczbie ludzi, którzy wywodzili się z arystokracji bądź jakichś najznakomitszych rodów w danej społeczności.

Zobacz: Rosyjskie fabryki w Polsce. Czy powinniśmy ich unikać?

Koniec radzieckiego systemu kierowania krajem w grudniu 1991 roku nie doprowadził do pojawienia się w Rosji społeczeństwa demokratycznego, opartego na pluralizmie i gospodarce rynkowej. Realia rosyjskie lat 90. XX wieku najlepiej określa termin „kapitalizm oligarchiczny”. W czasie rządów Borysa Jelcyna (1996–1999) elementem tworzącym nowy ustrój w kraju stali się oligarchowie. 

W obecnym znaczeniu słowo to zaczęto stosować od grudnia 1997 roku. Co to znaczy? Oligarchowie rosyjscy stanowili zjawisko polityczne, a nie gospodarcze. Byli to ludzie, którzy swoje biznesy rozkręcili dzięki bliskości władzy oraz poprzez przywilej kreowania ważnych postanowień państwowych, z gospodarczymi na czele.

Kto to jest oligarcha rosyjski? 

Kto to jest oligarcha rosyjski i właściwie kim są ci ludzie? Za początek powstawania oligarchii rosyjskiej należy uznać moment tzw. „prywatyzacji voucherowej” (masowej) z 1992 r., która dotyczyła przekazywania dotychczasowej własności państwowej osobom prywatnym. Prywatyzacji w Federacji Rosyjskiej miała towarzyszyć denacjonalizacja, czyli odkupienie od narodu rosyjskiego wszystkich aktywów. Dowolny obywatel kraju miał otrzymać swoją część własności, która uważana była w Rosji za ogólnonarodową.

W trakcie procesu prywatyzacji dochodziło jednak do wielu nadużyć, co przejawiało się tym, że nad częścią prywatyzowanych firm swoją pieczę objęły środowiska kryminalne. Wynikało to z braku odpowiednich regulacji ustawodawczych, przez co łatwiej można było ograbić kraj. Po niedługim czasie vouchery zostały skupione przez niewielką grupę właścicieli, głównie tzw. „czerwonych dyrektorów” i nowych biznesmenów, spekulantów finansowych bądź ludzi, którzy dopiero co opuścili kręgi przestępcze.

Z czasem nowi biznesmeni zaczęli coraz bardziej współpracować z politykami najwyższego szczebla. W październiku 1993 roku powstała pierwsza niezależna, prywatna telewizja, która otrzymała koncesję dzięki dekretom prezydenckim ,,w trybie eksperymentu’’. Nieco ponad 2 miesiące później rosyjska prasa zaczęłą pisać o właścicielu stacji Władimirze Gusińskim, jako o jednym z zakulisowych dyrygentów wydarzeń politycznych w kraju.

Z czasem rola prywatnych przedsięiorców zaczęłą przybierać coraz większe rozmiary. W listopadzie 1996 r. w wywiadzie dla „Financial Times” Borys Bieriezowski (wówczas zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej) wymienił siedem osób, które według niego kontrolują ponad połowę gospodarki w Rosji. Kim są ci ludzie? Otóż chodziło o samego Bierezowskiego (jako szefa LogoWaz i Zjednoczonego Banku), Piotra Awena i Michaiła Fridmana (obaj z Alfa-grupy), Michaiła Chodorkowskiego (Menatep), Władimira Gusińskiego (Most), Aleksandra Smoleńskiego (bank Stolicznyj), Władimira Potanina (ONEKSIM-bank).

W tamtym okresie ostatecznie wytworzył się w Rosji system kapitalizmu oligarchicznego, gdzie decydujący wpływ na rządy w państwie miały niewielkie grupy finansowo-przemysłowe, które w bardzo dużym stopniu wpływały na krajową politykę gospodarczą i jednocześnie kreowały tamtejszy porządek polityczny.

Oligarchowie wciąż żyją w Rosji i czerpią frukta z posiadanego przez siebie statusu, jednak w wyniku wojny na Ukrainie i nałożonych na Federację Rosyjską międzynarodowych sankcji, ich majątki zostały w znaczny sposób pomniejszone. Ich potężne powiązania z polityką sprawiły, że i oni objęci zostali poszczególnymi ograniczeniami. Sztandarowym przykładem może być tutaj były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea Londyn, Roman Abramowicz, który według informacji ,,The Times’’ miał stracić 6,5 miliarda dolarów.

W tekście odpowiedzieliśmy sobie na pytanie kto to jest oligarcha rosyjski i kim są ci ludzie oraz co to znaczy w ogóle być oligarchą. Mamy nadzieję, że zjawisko to z czasem całkowicie w Rosji zniknie, jednak zdajemy sobie sprawę, że aby tak się stało potrzeba szeregu gruntownych reform oraz dobrej woli ze strony władz. Póki co nic jednak tego nie zapowiada.

Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

Popularne