Strona głównaOff-topicJakie przedmioty dochodzą w 6 klasie?

Jakie przedmioty dochodzą w 6 klasie?

Po reformie edukacji, która została przeprowadzona w 2017 roku, niektórym wciąż ciężko przystosować się do nowego systemu szkolnictwa. Nowa reforma przedłuża nauka w szkołach podstawowych z 6 do 8 lat, oraz wydłuża lata nauki w szkołach ponadpodstawowych, o jeden rok. Poprzedni system poza szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, miał w sobie jeszcze szkoły gimnazjalne, które trwały 3 lata były systemem przejściowym między podstawówkami a szkołami ponad gimnazjalnymi. To właśnie w gimnazjach przychodziliśmy największe zmiany, ponieważ to na tym etapie nauki rozszerzano zakres przedmiotów. W gimnazjum dochodziły nam przedmioty takie jak fizyka, geografia, biologia i chemia, a czasem też kolejny język obcy, wraz z wiedzą o społeczeństwie. Teraz kiedy gimnazja są już zamknięte, a nowy system na dobre wszedł w życie, rozszerzanie zakresu przedmiotów wygląda nieco inaczej. Pierwszego wielkiego skoku możemy się spodziewać, przechodząc z klasy 3 do 4, kiedy to do planu lekcji dochodzą nam przedmioty takie jak historia i przyroda. Realizowany jest wtedy również oddzielny system nauczania, kiedy to każdego przedmiotu zaczyna nauczać inny nauczyciel, a nie tak jak to było w klasach 1 – 3, wychowawca klasy. W piątej klasie następuje kolejny mały podział, ponieważ odpada nam przyroda, a zastępuje się ją dwoma oddzielnymi przedmiotami – biologią i geografią. Ale jak wygląda szósta klasa? Czy dochodzą jakieś nowe przedmioty; a może jakieś odchodzą?

Wiele osób zastanawia się nad tymi pytaniami, ponieważ nowy system wciąż jest dosyć nowy, a ostatnie gimnazja zostały zamknięte dopiero w 2019 roku. Na szczęście w internecie można znaleźć wiele informacji, które pomogą nam zrozumieć i zapoznać się z nowościami, które przyniosła reforma edukacyjna dla dzieci. Z roku na rok, coraz łatwiej będzie nam się przystosowywać do wszystkich zmian, jakie zaszły w systemie, ale póki co nie można się dziwić, że obecny system może budzić pewne zdezorientowanie.

Przedmioty w szóstej klasie

To, jakie przedmioty dochodzą w szóstej klasie, jest pytaniem, które zadaje sobie u wiele rodziców, oraz dzieci, które mają właśnie zacząć naukę w tej klasie. I w czwartej i piątej klasie, następują pewne zmiany w planie lekcji oraz liczbie przedmiotów, dlatego też wiele osób oczekuje, że podobne zmiany nastąpią również w każdym kolejnym roku szkolnym. W szóstej klasie jednak nie pojawiają się żadne nowe przedmioty, czy też rozszerzenia, żadne też nie znikają z planu lekcji. Odpowiedź na pytanie, jakie przedmioty dochodzą w szóstej klasie, jest więc bardzo prosta – żadne. W niektórych szkołach można spotkać się, z tym że zamiast po prostu historii, będziemy realizowali przedmiot taki jak historia i społeczeństwo. W szóstej klasie nie zachodzą więc żadne wielkie zmiany, czego przeciwieństwem jest klasa siódma. Na tym etapie nauki, dochodzą nam takie przedmioty jak chemia i fizyka, które mają nas już przygotować do szkół ponadpodstawowych. Następna zmiana następuje już po skończeniu szkoły podstawowej i zależy w głównej mierze od wyboru, do jakiej szkoły uczeń zdecyduje się udać. Szkoły Ponadpodstawowe mają kilka wariantów, takich jak licea, technika, czy też szkoły branżowe różnych stopni. Każda z tych szkół różni się od drugiej, ponieważ realizują one inny zakres materiału, i podczas kiedy w liceach jest on bardziej ogólny, tak szkoły branżowe stawiają raczej na rozwijanie specyficznego kierunku zawodowego. Zakres przedmiotów w tych szkołach, jest więc bardzo indywidualny i zależy od każdej osobnej placówki.

Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

Popularne