Strona głównaInwestycjeJak zarządzać swoimi finansami w czasach kryzysu?

Jak zarządzać swoimi finansami w czasach kryzysu?

Żyjemy w niepewnych czasach. Pandemia koronawirusa, recesja gospodarcza, wzrost inflacji, spadek wartości walut, rosnące bezrobocie i zadłużenie – to tylko niektóre z wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć w dzisiejszym świecie. Jak w takiej sytuacji zadbać o swoje finanse osobiste? Jak zapewnić sobie i swojej rodzinie bezpieczeństwo finansowe? Jak uniknąć błędów, które mogą nas kosztować dużo pieniędzy i nerwów?

Jak zaplanować swój budżet domowy?

Pierwszym krokiem do poprawy swojej sytuacji finansowej jest stworzenie i śledzenie swojego budżetu domowego. Budżet domowy to nic innego jak zestawienie wszystkich Twoich przychodów i wydatków w danym okresie, na przykład miesiącu. Dzięki niemu możesz dowiedzieć się, ile zarabiasz, ile wydajesz i na co wydajesz. Możesz też zobaczyć, czy masz nadwyżkę lub deficyt budżetowy, czyli czy Twoje przychody przewyższają Twoje wydatki lub odwrotnie.

Dlaczego budżet domowy jest ważny? Ponieważ pozwala Ci kontrolować swoje finanse osobiste i podejmować świadome decyzje finansowe. Dzięki niemu możesz:

 • Zmniejszyć lub zlikwidować niepotrzebne lub nadmierne wydatki
 • Zwiększyć lub znaleźć dodatkowe źródła przychodów
 • Oszczędzać pieniądze na cele krótko- i długoterminowe
 • Spłacać długi lub unikać zadłużania się
 • Inwestować pieniądze w sposób bezpieczny i opłacalny
 • Osiągać swoje cele finansowe

Jak stworzyć i śledzić swój budżet domowy? Istnieją różne metody i narzędzia, które mogą Ci w tym pomóc. Możesz na przykład:

 • Używać aplikacji mobilnych lub internetowych do zarządzania finansami osobistymi, takich jak Mint, YNAB czy Wallet. Te aplikacje pozwalają Ci automatycznie pobierać dane z Twoich kont bankowych, kart kredytowych czy innych usług finansowych, kategoryzować Twoje transakcje, tworzyć plany budżetowe, ustawiać cele oszczędnościowe i inwestycyjne, monitorować postępy i generować raporty.
 • Używać arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Excel, Google Sheets czy [LibreOffice Calc]. Te programy pozwalają Ci samodzielnie wprowadzać dane o swoich przychodach i wydatkach, tworzyć własne formuły i wykresy, analizować i porównywać różne scenariusze i warianty budżetowe.
 • Używać metody kopertowej, która polega na podziale Twoich pieniędzy na koperty lub słoiki z oznaczonymi kategoriami wydatków, takimi jak jedzenie, mieszkanie, rozrywka, oszczędności itp. Każdej kopercie lub słoikowi przypisujesz określoną kwotę pieniędzy na dany miesiąc i wydajesz tylko z niej na dany cel. Gdy koperta lub słoik się opróżni, nie możesz już więcej wydawać na tę kategorię. Ta metoda pomaga Ci ograniczyć impulsywne zakupy i lepiej zarządzać gotówką.

Bez względu na to, jaką metodę i narzędzie wybierzesz, pamiętaj o kilku podstawowych zasadach tworzenia i śledzenia budżetu domowego:

 1. Bądź szczery i dokładny. Nie pomijaj żadnych przychodów ani wydatków, nawet tych małych lub jednorazowych. Nie zaokrąglaj liczb w górę lub w dół. Nie oszukuj sam siebie ani swoich bliskich.
 2. Bądź realistyczny i elastyczny. Nie zakładaj, że Twoje przychody będą zawsze stałe lub rosnące, ani że Twoje wydatki będą zawsze niskie lub spadające. Uwzględnij w swoim budżecie możliwe zmiany sytuacji finansowej, takie jak podwyżka, utrata pracy, awaria samochodu, choroba itp. Nie bój się dostosowywać swojego budżetu do aktualnych warunków i potrzeb.
 3. Bądź konsekwentny i systematyczny. Nie twórz budżetu tylko raz na jakiś czas lub gdy masz problemy finansowe. Twórz go regularnie, najlepiej co miesiąc lub co tydzień. Śledź swoje przychody i wydatki na bieżąco, nie odkładaj tego na później. Porównuj swoje plany z rzeczywistością i wyciągaj wnioski.

Jak oszczędzać pieniądze?

Kolejnym krokiem do poprawy swojej sytuacji finansowej jest oszczędzanie pieniędzy. Oszczędzanie pieniędzy to nic innego jak odkładanie części swoich przychodów na przyszłe cele lub potrzeby. Dzięki temu możesz:

 • Zbudować fundusz awaryjny, który pozwoli Ci pokryć nieprzewidziane wydatki lub utratę dochodu
 • Zrealizować swoje marzenia i plany, takie jak podróż, zakup domu, studia czy emerytura
 • Zabezpieczyć się przed inflacją, czyli utratą siły nabywczej pieniądza
 • Pomnożyć swój kapitał poprzez inwestowanie w różne aktywa

Jak oszczędzać pieniądze? Istnieją różne metody i narzędzia, które mogą Ci w tym pomóc. Możesz na przykład:

 1. Używać zasady “płać sobie najpierw”, która polega na tym, że z każdej wypłaty lub wpływu pieniężnego odkładasz określony procent lub kwotę na swoje oszczędności, zanim zaczniesz wydawać na inne rzeczy. Możesz to zrobić ręcznie lub automatycznie poprzez ustawienie stałego zlecenia na swoje konto oszczędnościowe.
 2. Używać różnych form oszczędzania, takich jak konto oszczędnościowe, lokata terminowa, skarbonka czy nawet skarpeta pod materacem. Każda z tych form ma swoje zalety i wady, które powinieneś wziąć pod uwagę przy wyborze. Na przykład, konto oszczędnościowe daje Ci łatwy dostęp do pieniędzy, ale ma niskie oprocentowanie. Lokata terminowa daje Ci wyższe oprocentowanie, ale blokuje Twoje pieniądze na określony czas. Skarbonka lub skarpeta są bezpieczne przed kradzieżą danych, ale narażone na kradzież fizyczną lub zniszczenie.
 3. Używać różnych sposobów na zwiększenie swoich oszczędności, takich jak wyzwanie oszczędnościowe, które polega na tym, że co tydzień lub co miesiąc odkładasz na swoje oszczędności określoną kwotę lub procent swoich przychodów, zwiększając ją stopniowo. Możesz też skorzystać z różnych promocji, rabatów, cashbacków czy programów lojalnościowych, które pozwolą Ci zaoszczędzić na zakupach i otrzymać dodatkowe pieniądze lub nagrody.

Bez względu na to, jaką metodę i narzędzie wybierzesz, pamiętaj o kilku podstawowych zasadach oszczędzania pieniędzy:

 1. Bądź konsekwentny i długoterminowy. Nie oszczędzaj tylko od czasu do czasu lub gdy masz nadwyżkę budżetową. Oszczędzaj regularnie, najlepiej co miesiąc lub co tydzień. Nie wydawaj swoich oszczędności na bieżące potrzeby lub zachcianki. Traktuj swoje oszczędności jako inwestycję w swoją przyszłość.
 2. Bądź ostrożny i rozsądny. Nie ryzykuj swoimi oszczędnościami na niepewnych lub nielegalnych sposobach pomnażania pieniędzy, takich jak piramidy finansowe, hazard czy spekulacje. Nie pożyczaj swoich oszczędności osobom niegodnym zaufania lub bez umowy. Nie trzymaj swoich oszczędności w miejscach narażonych na kradzież, pożar czy zalanie.
 3. Bądź ambitny i motywowany. Nie zadowalaj się niskimi kwotami lub procentami oszczędności. Zwiększaj swoje oszczędności w miarę wzrostu swoich przychodów lub zmniejszenia swoich wydatków. Ustalaj sobie cele oszczędnościowe i nagradzaj się za ich osiąganie.

Jak inwestować pieniądze?

Kolejnym krokiem do poprawy swojej sytuacji finansowej jest inwestowanie pieniędzy. Inwestowanie pieniędzy to nic innego jak lokowanie części swoich oszczędności w różne aktywa, które mają potencjał zwiększenia swojej wartości w przyszłości. Dzięki temu możesz:

 • Pomnożyć swój kapitał poprzez uzyskiwanie zysków z różnicy między ceną zakupu a sprzedaży aktywów lub z otrzymywania dywidend czy odsetek
 • Zabezpieczyć się przed inflacją, czyli utratą siły nabywczej pieniądza
 • Zdywersyfikować swoje źródła dochodu i zmniejszyć ryzyko utraty wszystkich pieniędzy
 • Osiągać swoje cele finansowe

Jak inwestować pieniądze? Istnieją różne metody i narzędzia, które mogą Ci w tym pomóc. Możesz na przykład:

 • Używać podstawowych zasad inwestowania, takich jak dywersyfikacja, horyzont czasowy i profil ryzyka. Dywersyfikacja polega na tym, że nie lokujesz wszystkich swoich pieniędzy w jeden rodzaj aktywów, ale rozkładasz je na różne kategorie, takie jak akcje, obligacje, fundusze, nieruchomości, kryptowaluty itp. Dzięki temu zmniejszasz ryzyko utraty wszystkich pieniędzy, gdy jeden z aktywów straci na wartości. Horyzont czasowy oznacza okres, na jaki zamierzasz zainwestować swoje pieniądze. Może być krótki (do roku), średni (od roku do pięciu lat) lub długi (powyżej pięciu lat). Im dłuższy horyzont czasowy, tym większa szansa na uzyskanie wyższych zysków, ale też większe ryzyko strat. Profil ryzyka oznacza stopień, w jakim jesteś skłonny do podejmowania ryzyka w celu uzyskania zysków. Może być konserwatywny (niskie ryzyko, niskie zyski), umiarkowany (średnie ryzyko, średnie zyski) lub agresywny (wysokie ryzyko, wysokie zyski). Im wyższy profil ryzyka, tym większa szansa na uzyskanie wyższych zysków, ale też większe ryzyko strat.
 • Używać różnych rodzajów inwestycji, takich jak akcje, obligacje, fundusze, nieruchomości, kryptowaluty itp. Każdy z tych rodzajów ma swoje zalety i wady, które powinieneś wziąć pod uwagę przy wyborze. Na przykład, akcje to udziały w kapitale spółek giełdowych, które dają Ci prawo do udziału w zyskach i głosowaniu na walnym zgromadzeniu. Akcje mogą dać Ci wysokie zyski, jeśli cena akcji wzrośnie lub jeśli spółka wypłaci dywidendę. Akcje mogą też dać Ci duże straty, jeśli cena akcji spadnie lub jeśli spółka zbankrutuje. Obligacje to papiery wartościowe, które są formą pożyczki dla emitenta, czyli państwa lub firmy. Obligacje dają Ci prawo do otrzymywania odsetek i zwrotu pożyczonej kwoty po określonym czasie. Obligacje są uważane za bezpieczniejsze niż akcje, ponieważ mają gwarantowany zwrot kapitału i stały dochód. Obligacje mogą jednak dać Ci niskie zyski lub nawet straty, jeśli inflacja przewyższy oprocentowanie lub jeśli emitent nie spłaci swojego długu. Fundusze to instytucje finansowe, które zbierają pieniądze od inwestorów i lokują je w różne aktywa według określonej strategii. Fundusze dają Ci możliwość inwestowania w różne rynki i branże bez konieczności samodzielnego wyboru i zarządzania aktywami. Fundusze mogą dać Ci zróżnicowane i stabilne zyski, jeśli dobrze dobierzesz rodzaj i zarządcę funduszu. Fundusze mogą też dać Ci straty, jeśli fundusz źle zarządza aktywami lub pobiera wysokie opłaty za swoje usługi. Nieruchomości to majątek gruntowy i budowlany, który możesz kupić lub wynająć. Nieruchomości dają Ci prawo do korzystania z nieruchomości lub pobierania czynszu od najemców. Nieruchomości mogą dać Ci wysokie zyski, jeśli wartość nieruchomości wzrośnie lub jeśli otrzymasz regularny dochód z najmu. Nieruchomości mogą też dać Ci duże straty, jeśli wartość nieruchomości spadnie lub jeśli nie znajdziesz najemców lub będziesz miał problemy z prawem lub podatkami. Kryptowaluty to cyfrowe waluty, które działają na zasadzie zdecentralizowanej sieci peer-to-peer, bez pośrednictwa banków czy rządów. Kryptowaluty dają Ci możliwość dokonywania szybkich i tanich transakcji międzynarodowych, spekulowania na rynku wymiany lub przechowywania wartości. Kryptowaluty mogą dać Ci ogromne zyski, jeśli cena kryptowaluty wzrośnie lub jeśli odkryjesz nowe jednostki kryptowaluty poprzez proces nazywany kopaniem. Kryptowaluty mogą też dać Ci ogromne straty, jeśli cena kryptowaluty spadnie lub jeśli utracisz dostęp do swojego portfela kryptowalutowego lub zostaniesz okradziony przez hakerów.
 • Używać różnych strategii inwestycyjnych, takich jak inwestowanie pasywne, aktywne, długoterminowe, krótkoterminowe, fundamentalne, techniczne itp. Każda z tych strategii ma swoje zalety i wady, które powinieneś wziąć pod uwagę przy wyborze. Na przykład, inwestowanie pasywne polega na tym, że kupujesz i trzymasz aktywa, które odzwierciedlają rynek lub jego segment, na przykład indeks giełdowy lub fundusz indeksowy. Inwestowanie pasywne daje Ci niskie koszty i stabilne zyski, jeśli rynek rośnie w długim okresie. Inwestowanie pasywne może jednak dać Ci niskie zyski lub nawet straty, jeśli rynek spada lub jest niestabilny. Inwestowanie aktywne polega na tym, że często kupujesz i sprzedajesz aktywa, starając się wykorzystać zmiany cen i trendów rynkowych. Inwestowanie aktywne daje Ci możliwość uzyskania wysokich zysków w krótkim czasie, jeśli dobrze przewidzisz ruchy rynku. Inwestowanie aktywne może jednak dać Ci duże straty lub nawet doprowadzić do utraty całego kapitału, jeśli źle przewidzisz ruchy rynku lub poniesiesz wysokie koszty transakcyjne i podatkowe.

Bez względu na to, jaką metodę i narzędzie wybierzesz, pamiętaj o kilku podstawowych zasadach inwestowania pieniędzy:

 1. Bądź świadomy i odpowiedzialny. Nie inwestuj pieniędzy, których nie możesz stracić lub których potrzebujesz na bieżące wydatki lub cele. Nie inwestuj w coś, czego nie rozumiesz lub co jest podejrzane lub nielegalne. Nie inwestuj pod wpływem emocji lub nacisku. Nie inwestuj na ślepo lub na podstawie plotek. Zawsze dokonuj własnej analizy i oceny ryzyka i zysku.
 2. Bądź cierpliwy i konsekwentny. Nie oczekuj szybkich i łatwych zysków z inwestowania. Nie poddawaj się po pierwszej stracie lub nie popadaj w samozadowolenie po pierwszym zysku. Nie zmieniaj często swojej strategii inwestycyjnej lub nie podążaj za modą. Trzymaj się swojego planu inwestycyjnego i realizuj swoje cele finansowe.
 3. Bądź skromny i uczący się. Nie uważaj się za eksperta czy geniusza inwestycyjnego. Nie ignoruj rad ani opinii innych ludzi, zwłaszcza tych bardziej doświadczonych czy kompetentnych. Nie lekceważ błędów ani niepowodzeń. Zawsze staraj się uczyć się na swoich i cudzych doświadczeniach i poprawiać swoje umiejętności inwestycyjne.

Jak radzić sobie z długiem?

Ostatnim krokiem do poprawy swojej sytuacji finansowej jest radzenie sobie z długiem. Dług to nic innego jak zobowiązanie finansowe, które wynika z pożyczenia pieniędzy od kogoś lub czegoś, na przykład od banku, firmy pożyczkowej, rodziny czy przyjaciół. Dług wiąże się z koniecznością spłaty pożyczonych pieniędzy wraz z odsetkami i ewentualnymi dodatkowymi opłatami. Dług może być różnego rodzaju, na przykład konsumpcyjny, hipoteczny, studencki, samochodowy itp.

Dlaczego dług jest problemem? Ponieważ może mieć negatywne skutki dla Twoich finansów osobistych i Twojego zdrowia psychicznego. Dług może:

 • Zmniejszyć Twoje oszczędności i inwestycje, ponieważ musisz przeznaczać część swoich przychodów na spłatę długu
 • Zwiększyć Twoje wydatki, ponieważ musisz płacić odsetki i opłaty za pożyczone pieniądze
 • Obniżyć Twoją zdolność kredytową, ponieważ dług wpływa na Twoją historię i ocenę kredytową, co może utrudnić Ci uzyskanie kolejnych pożyczek lub lepszych warunków
 • Narazić Cię na ryzyko egzekucji komorniczej, windykacji lub upadłości konsumenckiej, jeśli nie będziesz w stanie spłacić swojego długu
 • Wywołać stres, niepokój, depresję lub poczucie winy, jeśli będziesz mieć problemy z zarządzaniem swoim długiem lub jeśli będziesz czuć się przytłoczony, lub bezradny

Jak radzić sobie z długiem? Istnieją różne metody i narzędzia, które mogą Ci w tym pomóc. Możesz na przykład:

 • Używać różnych sposobów na zmniejszenie lub zlikwidowanie swojego długu, takich jak negocjowanie warunków spłaty, konsolidacja długów czy plan spłaty. Negocjowanie warunków spłaty polega na tym, że kontaktujesz się ze swoim wierzycielem i próbujesz uzgodnić lepsze warunki spłaty swojego długu, na przykład niższe oprocentowanie, dłuższy okres spłaty lub umorzenie części długu. Konsolidacja długów polega na tym, że łączysz wszystkie swoje długi w jeden i spłacasz go jedną ratą miesięcznie. Plan spłaty polega na tym, że ustalasz sobie harmonogram spłaty swojego długu i trzymasz się go. Możesz też skorzystać z pomocy profesjonalnej, takiej jak doradca finansowy, mediator czy prawnik.
 • Używać różnych sposobów na unikanie zadłużania się lub zapobieganie powstawaniu nowego długu, takich jak budowanie funduszu awaryjnego, tworzenie budżetu domowego czy korzystanie z kart debetowych zamiast kredytowych. Fundusz awaryjny to pieniądze, które odkładasz na specjalne konto oszczędnościowe i używasz tylko w sytuacjach kryzysowych lub nieprzewidzianych wydatkach. Budżet domowy to zestawienie wszystkich Twoich przychodów i wydatków w danym okresie, które pozwala Ci kontrolować swoje finanse osobiste i podejmować świadome decyzje finansowe. Karty debetowe to karty płatnicze, które pozwalają Ci płacić za zakupy bezpośrednio ze swojego konta bankowego. Karty debetowe to karty płatnicze, które pozwalają Ci płacić za zakupy bezpośrednio ze swojego konta bankowego. Karty debetowe są bezpieczniejsze niż karty kredytowe, ponieważ nie narażają Cię na zadłużenie się lub płacenie odsetek.

Bez względu na to, jaką metodę i narzędzie wybierzesz, pamiętaj o kilku podstawowych zasadach radzenia sobie z długiem:

 1. Bądź uczciwy i terminowy. Nie ukrywaj swojego długu ani nie unikaj kontaktu ze swoim wierzycielem. Nie opóźniaj się ze spłatą swojego długu ani nie łam umowy. Nie fałszuj dokumentów ani nie podawaj fałszywych informacji. Nie zaciągaj nowego długu, aby spłacić stary.
 2. Bądź odważny i proaktywny. Nie bój się przyznać do swojego problemu z długiem i poprosić o pomoc. Nie czekaj, aż sytuacja się pogorszy lub wierzyciel podjął działania egzekucyjne. Nie bądź bierny lub obojętny. Zawsze staraj się znaleźć rozwiązanie i wyjść z długu.
 3. Bądź pozytywny i zdeterminowany. Nie traktuj swojego długu jako końca świata lub przekleństwa. Nie poddawaj się depresji lub poczuciu winy. Nie rezygnuj ze swoich marzeń czy planów. Zawsze wierz w siebie i swoje możliwości. Zawsze dąż do spłacenia swojego długu i poprawy swojej sytuacji finansowej.

Jak zarabiać pieniądze pasywnie?

Jednym ze sposobów na poprawę swojej sytuacji finansowej jest zarabianie pieniędzy pasywnie. Zarabianie pieniędzy pasywnie to nic innego jak otrzymywanie dochodu z innych źródeł niż praca etatowa lub własna działalność gospodarcza. Dzięki temu możesz:

 • Zwiększyć swoje dochody bez zwiększania swojej ilości pracy lub czasu
 • Zmniejszyć swoją zależność od jednego źródła dochodu i zwiększyć swoją stabilność finansową
 • Zyskać więcej wolności i elastyczności w zarządzaniu swoim czasem i pieniędzmi
 • Osiągać swoje cele finansowe

Jak zarabiać pieniądze pasywnie? Istnieją różne metody i narzędzia, które mogą Ci w tym pomóc. Możesz na przykład:

 • Używać różnych źródeł dochodu pasywnego, takich jak prawa autorskie, wynajem, dywidendy czy kopanie kryptowalut. Prawa autorskie to prawo do otrzymywania wynagrodzenia za tworzenie i udostępnianie własnych utworów, takich jak książki, muzyka, filmy czy gry. Wynajem to prawo do pobierania czynszu za udostępnianie własnej nieruchomości lub przedmiotu innym osobom lub firmom. Dywidendy to prawo do otrzymywania części zysków spółki, w której posiadasz akcje. Kopanie kryptowalut to proces polegający na udostępnianiu mocy obliczeniowej swojego komputera lub urządzenia do utrzymywania i zabezpieczania sieci kryptowalutowej w zamian za nagrodę w postaci jednostek kryptowaluty.
 • Używać różnych sposobów na wybór odpowiedniego źródła dochodu pasywnego w zależności od Twoich umiejętności, zainteresowań i kapitału. Nie każde źródło dochodu pasywnego jest dla każdego. Musisz wziąć pod uwagę swoje mocne i słabe strony, swoje pasje i hobby, swoje cele i potrzeby. Musisz też wziąć pod uwagę koszty i ryzyka związane z danym źródłem dochodu pasywnego. Na przykład, jeśli masz talent do pisania lub komponowania, możesz spróbować zarabiać na prawach autorskich. Jeśli masz dużo wolnej przestrzeni lub przedmiotów, które nie używasz, możesz spróbować zarabiać na wynajmie. Jeśli masz dużo oszczędności lub inwestycji, możesz spróbować zarabiać na dywidendach. Jeśli masz dobry sprzęt komputerowy lub internetowy, możesz spróbować zarabiać na kopaniu kryptowalut.
 • Używać różnych sposobów na zwiększenie swojego dochodu pasywnego i unikanie pułapek podatkowych. Nie wystarczy tylko znaleźć odpowiednie źródło dochodu pasywnego. Musisz też zadbać o to, aby optymalizować swoje zyski i minimalizować swoje straty. Możesz to zrobić poprzez:
  1. Zwiększanie ilości lub jakości swoich utworów, nieruchomości, akcji czy jednostek kryptowaluty
  2. Zwiększanie zasięgu lub atrakcyjności swojej oferty dla potencjalnych odbiorców, najemców, inwestorów czy użytkowników
  3. Zmniejszanie kosztów lub ryzyka związanych z tworzeniem, utrzymywaniem, sprzedawaniem czy udostępnianiem swoich utworów, nieruchomości, akcji czy jednostek kryptowaluty
  4. Zmniejszanie podatków lub opłat związanych z otrzymywaniem dochodu pasywnego poprzez korzystanie z ulg, odliczeń czy zwolnień podatkowych

Bez względu na to, jaką metodę i narzędzie wybierzesz, pamiętaj o kilku podstawowych zasadach zarabiania pieniędzy pasywnie:

 1. Bądź kreatywny i innowacyjny. Nie ograniczaj się do typowych lub popularnych źródeł dochodu pasywnego. Poszukuj nowych lub nietypowych sposobów na tworzenie i udostępnianie wartości innym ludziom lub firmom. Nie bój się eksperymentować lub próbować czegoś nowego.
 2. Bądź skrupulatny i profesjonalny. Nie lekceważ jakości ani legalności swojego źródła dochodu pasywnego. Nie łam prawa ani etyki. Nie oszukuj ani nie krzywdź swoich odbiorców, najemców, inwestorów czy użytkowników. Nie ignoruj opinii ani uwag innych ludzi, zwłaszcza tych bardziej doświadczonych czy kompetentnych.
 3. Bądź cierpliwy i konsekwentny. Nie oczekuj szybkich i łatwych zysków z zarabiania pasywnie. Nie poddawaj się po pierwszej trudności lub niepowodzeniu. Nie zmieniaj często swojego źródła dochodu pasywnego lub nie podążaj za modą. Trzymaj się swojego planu zarobkowego i realizuj swoje cele finansowe.
Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

Popularne