Strona głównaPrzemysłRaport EBI: większość polskich przedsiębiorców inwestuje w ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Raport EBI: większość polskich przedsiębiorców inwestuje w ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest jednym z najważniejszych celów, do których dążą nowoczesne gospodarki. To wyzwanie podejmują również firmy naszego regionu – potwierdza to najnowsze badanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Kryzys energetyczny wyzwaniem dla firm

Bez wątpienia ostatni okres jest wyjątkowo trudny dla globalnej gospodarki. Jednym z kluczowych aspektów kryzysu jest radykalny wzrost cen energii i widmo problemów z jej dostawami. Jak pokazuje badanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego opublikowane w ramach EIB Investment Survey 2022, te problemy w szczególny sposób dotykają rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Aż dla 87% firm regionu koszty energii są czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na ograniczenie planów inwestycyjnych. Taka sama liczba przedsiębiorców wskazuje niepewność wobec przyszłości. Na trzeciej pozycji wśród czynników ograniczających inwestycje znalazła się natomiast dostępność wykwalifikowanych pracowników (82%).

Ceny energii są najczęściej wskazywanym przez Polaków czynnikiem hamującym rozwój firm: takiej odpowiedzi udzieliło aż 91% respondentów. Pod tym względem sytuacja gorzej prezentuje się m.in. na Łotwie (92%) oraz Słowacji (93%). Taki sam wskaźnik uzyskały natomiast czeskie firmy.

Wpływ zmian klimatycznych na biznes

Nieco ponad połowa (51%) przedsiębiorców z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy wzięli udział w badaniu, stwierdza, że zmiany klimatu mają wpływ na prowadzoną przez nich działalność. Największy odsetek takich głosów pochodzi z Rumunii (59%), a najmniejszy z Bułgarii (44%). Polska uplasowała się w połowie tej stawki – mniejszy wpływ zmian klimatycznych na prowadzoną działalność gospodarczą stwierdzili m.in. przedsiębiorcy z Czech, Słowacji, Bułgarii i Łotwy. Jeżeli chcesz przeczytać więcej na temat perspektyw rozwoju biznesu i strategii inwestycyjnych, odwiedź portal Firmove – bazę wiedzy dla przedsiębiorców szukających sposobów na rozwój swojej działalności.

Jaki jest najlepszy sposób na zabezpieczenie się przed zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu? Oczywiście inwestycje. Według badania EBI, 31% firm z Europy Środkowo-Wschodniej już rozwinęło lub zainwestowało w rozwiązania, które mają na celu ograniczenie fizycznych zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi. Pod tym względem polskie przedsiębiorstwa nie podejmują jednak większej aktywności. W regionie wyprzedzają jedynie Słowację i Węgry. Liderem jest natomiast Rumunia.

Polskie przedsiębiorstwa chcą ograniczenia emisji

Innym ważnym aspektem działania przedsiębiorstw są realizowane przez nie zadania związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Firmy regionu zdają sobie sprawę ze znaczenia tego zagadnienia. Co szczególnie ważne: działania w tym obszarze podjęło już 90% polskich przedsiębiorstw. Pod tym względem wyższy wskaźnik zadeklarowały jedynie rumuńskie firmy (93%). Najmniejsze zaangażowanie wykazują natomiast Bułgarzy – 70% przedsiębiorstw podjęło działania zmierzające w kierunku redukcji gazów cieplarnianych. 

Jakie zadania mieszczą się w tym obszarze? 67% firm regionu wskazuje recykling i minimalizację produkcji odpadów, a 55% inwestycje w oszczędne rozwiązania energetyczne. Co trzecia firma stawia natomiast na bardziej ekologiczne środki transportu.

Innowacje ważne w działalności inwestycyjnej

Gospodarka Europy Środkowo-Wschodniej wciąż cechuje się stosunkowo niską innowacyjnością w porównaniu z krajami z zachodu kontynentu. Ta sytuacja ulega jednak stopniowej zmianie, a pod tym względem polskie firmy podejmują najintensywniejsze działania w regionie: aż 22% z nich zdecydowało się inwestować w innowacje, drugie miejsce zajęła Słowenia (19%), a trzecie Czechy (17%).

Polska zajęła drugie miejsce pod względem innowacyjności z wynikiem 44%. Pod tym względem ustąpiła jedynie Słowenii (48%). Ostatnie miejsce zajęła natomiast Słowacja (14%). Łącznie aż 67% przedsiębiorstw regionu korzysta z przynajmniej jednej zaawansowanej technologii, co jest wynikiem jedynie nieznacznie niższym od średniej dla UE, który wynosi 69%.

Artykuł sponsorowany

Sprawdź jeszcze

Popularne