Strona głównaOff-topicOdszkodowanie powypadkowe w Niemczech - jak wygląda proces?

Odszkodowanie powypadkowe w Niemczech – jak wygląda proces?

Większość z nas raczej nie czuje się specjalistą w dziedzinie prawa i trudno się temu dziwić, bowiem po to są właściwi specjaliści. Jednak warto znać chociażby podstawowe przepisy danego państwa- zwłaszcza przepisy drogowe, gdy planujemy wyjazd w dany region świata- bowiem o zdarzenie drogowe nie jest trudno, zaś każdy kraj posiada własne normy postępowania w przypadku powstania zdarzenia drogowego. Z racji tego, iż Polacy bardzo często podróżują po drogach swojego zachodniego sąsiada, przyjrzyjmy się bliżej kwestii odszkodowania powypadkowego w Niemczech. Jak należy postępować, by je otrzymać- oto cenne wskazówki.

Komu przysługuje odszkodowanie powypadkowe w Niemczech?

Z reguły każde zdarzenie drogowe ma swojego sprawcę i poszkodowanego. Zgodnie z niemieckim prawem odszkodowanie powypadkowe należy się każdej osobie, która ma status osoby poszkodowanej. Odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi zawsze sprawca, zaś odszkodowanie jest wypłacane przez ubezpieczyciela sprawcy, na podstawie przygotowanej i złożonej przez pokrzywdzonego dokumentacji. Jeśli więc stałeś się osobą pokrzywdzoną w wyniku zdarzenia komunikacyjnego, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat, przy czym mowa tu zarówno o stratach materialnych, takich jak uszkodzony pojazd, zniszczony sprzęt  znajdujący się w aucie czy podarte ubranie, jak również o ubytkach fizycznych, na przykład powstałych na skutek wypadku obrażeniach ciała, a także skutków psychicznych, jak przeżyta trauma, wewnętrzne cierpienie, ból czy strach.

Jak dochodzić swoich roszczeń?

Nie jest to z pewnością łatwe dla laika, który po raz pierwszy ma do czynienia z taką sytuacją. Przede wszystkim należy zadbać o właściwe udokumentowanie skutków zdarzenia, szczegółowe opisanie jego przebiegu a także zdobycie wszelkich niezbędnych danych sprawcy zdarzenia oraz danych jego pojazdu. By było to możliwe, należy skorzystać z pomocy odpowiednich służb i organów- policji, lekarza, rzeczoznawcy, prawnika, adwokata, świadków. Dzięki temu będziemy w posiadaniu nieodpartych dowodów, które pozwolą na maksymalny wymiar przyznanego odszkodowania.

Jeśli chodzi o przebieg procesu dochodzenia roszczeń powypadkowych w Niemczech, do wyboru mamy dwie możliwości. Pierwszą z nich jest bezpośrednie wnioskowanie o odszkodowanie skierowane do ubezpieczyciela sprawcy wypadku, drugą zaś zgłoszenie niemieckiej szkody w Polsce. Rozwiązanie pierwsze jest dużo korzystniejsze, bowiem odbywa się zdecydowanie łatwiej, szybciej i jest bardziej opłacalne. W tym przypadku korzystamy z pomocy prawnika bądź adwokata specjalizującego się w sprawach polsko-niemieckich. Dzięki takiej fachowej pomocy będziemy mieć zdecydowanie mniej stresów oraz będziemy mogli liczyć na jak najbardziej zyskowne dla nas zakończenie sprawy. Taka osoba zajmie się wszelką potrzebną dokumentacją oraz będzie naszym pełnomocnikiem w kontaktach z poszczególnymi jednostkami i instytucjami. Nie musimy martwić się także funduszami, bowiem koszt pomocy prawnej zostanie wliczony w sumę należnego nam odszkodowania, które zwróci nam ubezpieczyciel.

Skontaktuj się z nami, pomożemy bezproblemowo przejść przez całą procedurę:

https://kancelariakomornicza.de/

E-mail: [email protected]

Tel.: +48 605 996 620

Drugą możliwością jest zgłoszenie zdarzenia własnemu ubezpieczycielowi w Polsce. Ten także w naszym imieniu zajmie się wszelką dokumentacją, jednak ze względu na zwłokę czasową, odległość, a co za tym idzie, ograniczony kontakt pomiędzy obiema stronami- polską i niemiecką- czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania znacznie się wysłuży. Przeszkody te mogą także niekorzystnie wpłynąć na wysokość przyznanego odszkodowania.

Na jakie świadczenia możemy liczyć?

Odszkodowanie przyznawane jest w wysokości równoważnej sumie wszelkich poniesionych rzeczywiście strat. Zaliczyć możemy tu przede wszystkim koszty naprawy pojazdu bądź koszt zakupu nowego auta i jego rejestracji, koszty zniszczonych a znajdujących się w pojeździe przedmiotów, koszty opieki medycznej, rehabilitacji oraz zaopatrzenia w środki medyczne, koszty poniesione za rozmowy telefoniczne, korespondencję, paliwo, utracony dochód i inne.

W zależności od indywidulanej sytuacji i zaistniałych potrzeb, możemy liczyć na zasiłek powypadkowy, zasiłek wyrównawczy, zasiłek pielęgnacyjny, rentę pełną bądź częściową, rentę rodzinną, odprawę oraz zasiłek pogrzebowy.

Odszkodowanie powypadkowe w Niemczech odbywa się na odmiennych zasadach, niż obowiązujące w naszym kraju. Aby mieć pewność, że zostaniemy potraktowani sprawiedliwie i sprawa przybierze korzystne dla nas zakończenie, skorzystajmy z profesjonalnej pomocy prawnej- ku szybkiemu, łatwemu i opłacalnego dla nas rozwiązania.

Artykuł sponsorowany 

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

Popularne