Strona głównaFinanseCo to KOWR i czym się zajmuje?

Co to KOWR i czym się zajmuje?

Od kilku lat osoby zainteresowane rolnictwem mogły zwrócić uwagę na istnienie takiego podmiotu, jakim jest KOWR. Jest to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, którego siedziba mieści się w Warszawie, lecz oprócz tego oddziały KOWR spotkamy w wielu polskich miastach. Co to dokładnie jest KOWR i czym się zajmuje?

KOWR — co to?

KOWR powstał 1 września 2017 roku. Jego powołanie wynikało z ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Można znaleźć ją na przykład w Dzienniku Ustaw z 2020 roku na pozycji 481. Podstawą do stworzenia KOWR był z kolei art. 45 ust. 2 tej właśnie ustawy, która wprowadziła instytucję, jaką jest KOWR. Oczywiście było to względnie niedawno, więc wiele osób wciąż zastanawia się co to KOWR. 

KOWR podzielony jest na centralę, 17 oddziałów terenowych oraz ponad 60 biur zamiejscowych. Główna siedziba mieści się w nowoczesnym budynku przy ulicy Karolkowej 30 w Warszawie. Oprócz tego w każdym województwie z wyjątkiem Zachodniopomorskiego mieści się jeden oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W województwie zachodniopomorskim spotkamy dwa takie oddziały terenowe. 

Sama centrala Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa jest też podzielona na sześć pionów merytorycznych. Są to kolejno pion innowacji i rozwoju, gospodarowania nieruchomościami, rynków rolnych, nadzoru nad spółkami, finansowo-administracyjny oraz pion operacyjny. Samo powstanie KOWR oznaczało koniec istnienia ANR, czyli Agencji Nieruchomości Rolnych oraz ARR, czyli Agencji Rynku Rolnego. KOWR przejął zadania obu tych podmiotów. 

Mimo krótkiego czasu istnienia KOWR doczekał się już pięciu dyrektorów generalnych. Pierwszy był Witold Strobel. Następnie dyrektorem generalnym był kolejno Piotr Serafin, Grzegorz Pięta, a także Małgorzata Gośniowska-Kola. Od 1 kwietnia 2022 roku funkcja ta jest pełniona przez Waldemara Humięckiego.

Czym się zajmuje KOWR?

To, czym zajmuje się KOWR wynika z tego, w wyniku połączenia, jakich agencji on powstał. Przejął on zadania ANR, czyli Agencji Nieruchomości Rolnych oraz część zadań Agencji Rynku Rolnego, czyli ARR. Do zadań ARR, których nie przejął Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, trzeba zaliczyć przede wszystkim działania płatnicze, które przeszły do kompetencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Zadania, czyli to, czym się zajmuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to między innymi gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, czyli ich sprzedażą oraz dzierżawą. Bardzo ważny jest także nadzór nad spółkami, które mają szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej. Z tego powodu KOWR nadzoruje aż 41 spółek. Osiem z nich zajmuje się hodowlą roślin, aż dziewiętnaście hodowlą zwierząt, a czternaście nadzorowanych przez KOWR spółek to spółki hodowli koni i stada ogierów. 

Zadań realizowanych przez KOWR jest znacznie więcej. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zajmuje się także promocją polskich produktów rolno-spożywczych zarówno w naszym kraju, jak i za granicą, czy też opracowywaniem oraz upowszechnianiem informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych, oraz żywnościowych. 

Do dość długiej listy zadań można dodać też nieodpłatne przekazywanej gruntów i bezzwrotną pomoc finansową, czy też wydawanie decyzji dotyczących zgody na prywatny obrót ziemią, czyli tzw. UKUR.

Jak widać lista tego, czym się zajmuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jest dość długa. Odpowiadając co to Kowir, można powiedzieć, że jest to podmiot, który ma dbać o polskie rolnictwo. Szczególną opieką są oczywiście otaczane towary wrażliwe takie jak masło, mięso, zboża, czy też odtłuszczone mleko w proszku. Na pomoc mogą liczyć także pszczelarze. 

Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Proszę wpisać swoje imie

Popularne