Strona głównaPoradyW jakim wieku kończy się studia?

W jakim wieku kończy się studia?

Studia są obecnie powszechne. Niemal każda osoba po ukończeniu szkoły średniej decyduje się na zdobycie wyższego wykształcenia. Wybór uczelni także jest bardzo szeroki. Są to zarówno uczelnie państwowe, na przykład uniwersytety, politechniki, akademie medyczne albo akademie muzyczne, jak i uczelnie prywatne. Także wybór różnorodnych kierunków studiów jest bogaty. Tak więc naprawdę każdy, kto tylko zda maturę, może bez problemu dostać się na studia.

Kiedy kończą się studia?

Zazwyczaj maturę w Polsce zdaje się w wieku 18-19, czasami 20 lat. Po tym można od października rozpocząć studia. Do wyboru są studia licencjackie, trwające 3 lata, studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku, studia magisterskie 2-letnie, a także jednolite studia magisterskie, które trwają 5 lat. Jest to na przykład psychologia albo prawo. Niektóre studia trwają dłużej tak jak medycyna albo architektura. Trzeba równocześnie pamiętać, że samo ukończenie studiów nie jest tożsame z uzyskaniem stosownych uprawnień. W celu ich zdobycia odbywa się staż i zdaje egzamin (jak na medycynie). Kierunki studiów takie jak prawo można po prostu ukończyć z wiedzą ogólną albo zdecydować się na konkretny rodzaj pracy zawodowej za sprawą zdania egzaminu i ukończenia aplikacji. To kolejnych kilka lat nauki. 

Różne możliwości kształcenia

Z tego powodu nie da się wprost powiedzieć, w jakim wieku kończy się studia. Wszystko zależy przede wszystkim od tego, jaką ścieżkę kariery wybierze dana osoba. Może być ona bardzo zróżnicowana. Po skończeniu studiów licencjackich nie każdy decyduje się na kończenie również uzupełniających studiów magisterskich. Czasami niektórzy robią sobie przerwę pomiędzy tymi dwoma stopniami nauki, by zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe, na przykład na stażu.

Ukończenie studiów to nie koniec możliwych form kształcenia. Można na przykład zdecydować się na dodatkowe studia podyplomowe. Dlatego to, kiedy kończą się studia, zależy przede wszystkim od ich stopnia. Studia podyplomowe zazwyczaj trwają dwa lata. Oczywiście zdarzają się także takie, których czas trwania to rok.

To, w jakim wieku kończy się studia zależy również od tego, w jakim wieku się je rozpocznie. Niektóre osoby decydują się na zrobienie sobie roku przerwy. Tak zwany gap year to możliwość zastanowienie się nad tym, jaki konkretnie kierunek studiów chce się wybrać, a także podróżowania, zdobycia doświadczenia zawodowego etc. Wiele osób, które chce dostać się na wymagający kierunek decyduje się na poprawianie wyników matury. Dotyczy to przede wszystkim studiów medycznych. Nie można zapominać także o tym, że nie każdemu studia udaje się ukończyć w terminie i czasami to wszystko trwa dłużej.

Ogólnie jednak można przyjąć, że jeżeli dana osoba na studia poszła w wieku 19 lat, to mając 22 rocznikowo będzie już posiadała zawodowy tytuł licencjata albo inżyniera, a w wieku 24 lat (rocznikowo) – tytuł naukowy magistra. Można oczywiście kontynuować naukę w ramach studiów doktoranckich. Trwają one teoretycznie 4 lata, ale tak naprawdę mało kto kończy je w tym czasie. To także może przedłużyć czas edukacji. Dlatego średnio można stwierdzić, że czas kiedy kończy się studia to wiek około 24-25 lat. Wówczas większość osób ma już wykształcenie wyższe.

Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

Popularne