Strona głównaPracaTłumacz przysięgły - zarobki, opinie

Tłumacz przysięgły – zarobki, opinie

Dokumenty procesowe i urzędowe, uwierzytelnianie obcojęzycznych odpisów to jedne z szeregu zleceń, którymi zajmuje się tłumacz przysięgły. Mówi się, że języki obce w dzisiejszych czasach to klucz do przyszłości i że to właśnie dzięki nim możemy odnosić sukcesy w zawodzie. Dobrego tłumacza przysięgłego cechuje doskonała znajomość języków obcych, sumienność, odpowiedzialność za powierzoną pracę oraz zero pomyłek. 

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Współpraca z organami władzy oraz służbami bezpieczeństwa wymaga konkretnych zdolności i uprawnień. Znajomość języka polskiego i posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju UE są wymogami obligatoryjnymi. Aspirujący musi dysponować zaświadczeniem o niekaralności oraz pełną zdolnością do czynności prawnych. Dodatkowo, kandydat na tłumacza przysięgłego powinien posiadać tytuł magistra z filologii, bądź z innego kierunku. Następnie, poddawany jest weryfikacji poprzez egzamin, którego koszt oscyluje w granicach 800 zł. Egzamin można zdać także przed uzyskaniem tytułu magistra lub przed spełnieniem innych warunków. Po zdanym egzaminie, tłumacz przysięgły musi złożyć przed Ministrem Sprawiedliwości ślubowanie.

Ile zarabia tłumacz przysięgły języka niemieckiego i angielskiego?

To jaka stawka jest wypłacana tłumaczowi zależy od języka w jakim jest tłumaczony dany dokument. Zarobek tłumacza przysięgłego języka angielskiego, jak i tłumacza języka niemieckiego, prawdopodobnie będzie mniejszy, niż tego z bardziej egzotycznego, mniej popularnego języka. Ze względu na bliskie stosunki z Niemcami, to właśnie niemiecki króluje wśród tłumaczy. Skutkuje to tym, że zarobki niemieckiego tłumacza przysięgłego zaliczane są do tych znacznie niższych. 

Tłumacz przysięgły za zlecenia państwowe zarabia stawkę określoną na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 31 października 2019 r.

Za stronę tłumaczenia na język polski:

 •  z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego – 34,5 zł,
 •  z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego – 37,16 zł,
 •  z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim – 45,11 zł.
 •  z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 50,42 zł;

Za stronę tłumaczenia z języka polskiego:

 •  na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 45,11 zł,
 •  na inny język europejski i na język łaciński – 53,07 zł,
 •  na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim – 61,04 zł,
 •  na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami –    74,31 zł.

podwyższa się o 25 % stawki za tłumaczenia tekstów:

 •  zawierających frazeologizmy i terminologię specjalistyczną,
 •  sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy,
 •  trudnych do odczytania z powodu zniszczeń bądź uszkodzeń tekstu

Zaś  to ile zarabia tłumacz przysięgły za zlecenie komercyjne, tzw. zlecenia indywidualne, zależy od powierzonej pracy, formy zatrudnienia, konkurencji na rynku czy też narzuconego przez zleceniodawcę terminu. Finalna stawka tłumaczenia zwiększa się, w momencie gdy mamy styczność z tłumaczeniem ekspresowym, dokonywanym w dniu zlecenia, określanym – tłumaczeniem przyspieszonym. Zarobek tłumacza za przetłumaczenie jednej strony, zależą od jego indywidualnych uzgodnień z klientem komercyjnym.

Czy zarobki tłumacza przysięgłego są satysfakcjonujące?

Głównie to okazja na poszerzenie swoich kwalifikacji zawodowych. Wiele spośród wykonywanych zleceń polega na przekładzie schematycznych dokumentów, co zajmuje mało czasu, jednocześnie przynosząc zyski. Zarobki można traktować jako dodatkowe źródło przychodów, a czasem nawet jako to główne. Osoby, które prowadzą własną działalność w zakresie tłumaczeń, lubią tłumaczenia specjalistyczne i mają poczucie misji – z całą pewnością tak. Dlatego warto inwestować w siebie i poszerzać swoje umiejętności translatorskie.

 

Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

Popularne