Strona głównaPracaTatarskie rysy twarzy - czyli jakie?

Tatarskie rysy twarzy – czyli jakie?

Europa kontynentalna jest zamieszkiwana przez wiele narodowości, które przez całe stulecia mieszały się ze sobą. Zanim doszło do bardziej stabilnego osiedlania się na dłuższy czas, ludy migrowały, szukały dla siebie najlepszego miejsca do życia, do uprawy roślin oraz hodowli zwierząt. Wielcy władcy rościli sobie prawa do nowych dla siebie terytoriów, co powodowało konflikty i wojny. Wojska były wysyłane w inne, nieznane krainy. Po zdobyciu wybranych terenów, żołnierze niejednokrotnie się na nich osiedlali zakładając rodziny z autochtonicznymi mieszkankami. Podobnie było z Tatarami, którzy od ok. XIII wieku przemieszczali się po całej Europie oraz znacznej części Azji. 

Zobacz: Odzież outletowa, czyli jaka? Co musisz wiedzieć?

Tatarskie rysy twarzy  

W związku z podbojami Europy i Azji przez Tatarów, ich ślad został odciśnięty także na ludności zamieszkującej te tereny. Ponieważ mieszali się z różnymi narodowościami, w każdym zakątku Europy, ale także w Azji, rysy twarzy potomków Tatarów różnią się od siebie, a każdy z nich określić można jako tatarskie rysy twarzy.

Istnieje kilka typów antropologicznych osób pochodzenia tatarskiego. 

Współcześnie potomkowie Tatarów zamieszkujący tereny w centralnej części Rosji oraz okolice Syberii, także Tatarstan należący do Rosji, są najbardziej podobni do Azjatów. Ich twarze są okrągłe, szerokie i płaskie. Oczy mają wąskie często z widoczną fałdą mongolską. Nosy mają powiększone, często także dość płaskie. Ich cera jest ciemna, podobnie jak oczy, które są najczęściej brązowe. Mają ciemne, wręcz czarne, sztywne włosy. Są niscy i raczej przysadziści. 

Potomkowie Tatarów z obszarów między Kaukazem, a okolicami rzeki Wołgi cechują się wysokim wzrostem. Mają ciemniejszą skórę, ale nie tak ciemną, jak osoby z centralnej Azji. Włosy mogą mieć zarówno ciemne, jak i jasne, podobnie oczy, wśród których można zobaczyć tak brązowe, jak i szare. Ich rysy twarzy są regularne, nosy zazwyczaj proste, choć zauważyć można także garbate. Ich twarze mają dobrze zarysowane kości policzkowe. 

Tatarzy najbardziej związani z Europą kontynentalną mają wzrost mocno zróżnicowany. Mogą to być osoby zarówno dość wysokie, jak i średniego wzrostu. Mężczyźni są dobrze zbudowani. Włosy najczęściej mają ciemne, jednak można spotkać osoby o włosach jasnych i bardzo jasnych. Twarze mają raczej okrągłe, oczy zwężone i raczej bez widocznej fałdy mongolskiej. 

Zobacz: Praca dla kierowcy, czyli jakie wymagania należy spełniać

Czym się charakteryzują Tatarzy? 

Mimo migracji, w której Tatarzy byli przez wieki, byli zdolni do kultywowania swoich zwyczajów, wyznawania religii, a także pamiętania o tradycyjnej kuchni. Religią, którą większość wyznaje to islam sunnicki. Są jednak wśród Tatarów także osoby wyznający prawosławie, a niewielka część podaje się za ateistów. Tradycyjnie Tatarzy zajmowali się uprawą roli oraz hodowlą zwierząt. Byli także rzemieślnikami zajmującymi się: produkcją biżuterii, kuśnierstwem, filcowaniem, tkactwem czy też garbarstwem. Współcześnie podejmują prace dostępne w miejscach, w których żyją. 

Źródło: nikidw.edu.pl

Tradycyjna tatarska rodzina jest rodziną patriarchalną. W przeszłości małżeństwa były zawierane za zgodą rodziców. Także w XX i XXI wieku znane są sytuacje wyjazdu młodych z rodzicami w rejony zamieszkiwane przez Tatarów “czystej krwi”, aby znaleźć współmałżonka.  Z polski np. na Białoruś lub Litwę, ale także do Rosji. 

Czy Tatarzy to Ukraińcy? 

I tak i nie. Współcześnie na świecie żyją miliardy ludzi, których można przyporządkować do konkretnych grup etnicznych. Takimi osobami są także Tatarzy, których przynależność definiuje się do grupy etnicznej Tatarów, wywodzących się z grupy tureckiej. Mając jednak na względzie to, że żyją oni na terenach wielu państw, m.in. w Rosji, Polsce, Finlandii, Litwie, a także w Ukrainie, są obywatelami wszystkich tych krajów. Jako grupa etniczna mieli ogromny wpływ na rozwój Eurazji. Potrafili stworzyć wyjątkową cywilizację, która miała wpływ na różnorodność kultur. Tatarzy, zachowując swoją kulturę, kultywując tradycje, pamiętając o zwyczajach, obrzędach, wyznając religię, podkreślają swoją odrębność etniczną. Jednocześnie jednak, żyjąc na terenie danego państwa akceptują jego prawo, a także szanują inne zwyczaje związane z zarówno z wiarą wyznawaną na danym terenie, jak i z tradycjami danej kultury. 

Znając wszystkie te dane, Tatarów mieszkających w Ukrainie można nazwać dwojako: Tatarami, jak i Ukraińcami. 

Zobacz: Szkło refleksyjne – co to jest i jakie ma zastosowanie?

Sprawdź jeszcze

Popularne