Strona głównaPracaLegia akademicka - czy warto? Opinie

Legia akademicka – czy warto? Opinie

Legia akademicka to program prowadzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W nowym wydaniu mamy z nim styczność już od 2017 roku. Samą ideą programu jest wcielenie polskich studentów w struktury rezerwy Wojska Polskiego. Dotychczas osoby studiujące miały możliwość przystąpienia do szkolenia podstawowego oraz podoficerskiego, jednak już w listopadzie 2020 roku Ministerstwo Obrony Narodowej rozszerzyło program o szkolenie oficerskie. Na wczesnym etapie szkolenia studenci mogą zapoznać się z teorią dotyczącą obronności i wiedzy wojskowej, następnie odbywają zajęcia praktyczne już w jednostkach terenowych Wojska Polskiego. Zastanawiasz się nad legią akademicką? Czy warto się tam udać? Jakie legia akademicka opinie dostaje od uczestników? Odpowiadamy! 

Legia akademicka czy warto — jak wygląda takie szkolenie?

Część teoretyczna oraz praktyczna prowadzona jest wraz z cywilnymi nauczycielami danych uczelni, oraz instruktorami z ramienia Wojska Polskiego. Aktualnie podzielona jest na trzy moduły:

Moduł pierwszy skierowany jest do wszystkich studentów uczelni wyższych, którzy nie odbywali jeszcze służby wojskowej i nie widnieją w strukturach Wojska Polskiego jako żołnierze zawodowi. Trwa on trzy tygodnie, a kończy się poprzez egzamin oraz złożenie przysięgi wojskowej. Po ukończeniu tego szkolenia student nabywa stopień szeregowego Wojska polskiego i zostaje przeniesiony do rezerw. W przypadku kiedy taka osoba chciałaby posmakować wesołego życia żołnierza, jest Dla struktur Wojska Polskiego traktowana tak samo, jak poborowy który odbył podstawowe szkolenie wojskowe oraz przeszedł tak zwaną “unitarke”, czyli okres unitarny przed złożeniem przysięgi wojskowej.

Kolejny moduł skierowany jest do studentów, którzy ukończyli moduł pierwszy, a także do studentów, którzy są szeregowymi bądź starszymi szeregowymi rezerw Wojska Polskiego. Zdecydowanym plusem tego szkolenia jest to, że można do niego przystąpić zaraz po szkoleniu podstawowym, a więc obydwa moduły możemy zaliczyć podczas jednego roku akademickiego. Ten moduł jest bardziej wymagający niż poprzedni, ponieważ przygotowuje do objęcia stanowiska, na którym można zarządzać zasobami ludzkimi. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej i tak jak poprzednie trwa trzy tygodnie. Po zakończonym szkoleniu studenci przystępują do egzaminu, a po jego zdaniu otrzymują wojskowy stopień kaprala, który jest jednocześnie pierwszym stopniem podoficerskim w Wojsku Polskim.

Do ostatniego modułu dopuszczeni będą tylko studenci, którzy ukończyli szkolenie podoficerskie w ciągu ostatnich 3 lat, a także osoby, które posiadają stopień podoficera w strukturach rezerw Wojska Polskiego oraz studiują na uczelniach, gdzie zwieńczeniem jest uzyskanie tytułu magistra. W wypadku tego szkolenia studenci nie będą w stanie przystąpić do niego w tym samym roku akademickim, w którym kończyli moduł podoficerski, a to dlatego, że składa się ono z trzech tygodni zajęć w Akademii Wojsk Lądowych oraz kolejnych 23 dni szkolenia, które odbywać się będzie w jednostkach szkolnictwa wojskowego. Po zdaniu trzydniowych egzaminów oficerskich w Akademii Wojsk Lądowych każdy student, który spełni dodatkowe warunki formalne, zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerw Wojska Polskiego. Dodatkowe wymogi formalne to przede wszystkim o dostarczenie tytułu magistra do właściwej Wojskowej Komisji Uzupełnień, który jest niezbędny przy mianowaniu na stopień oficerski zarówno w przypadku cywili, jak i zawodowych żołnierzy.

Warto jednak pamiętać, że drogę do stopnia oficera może zablokować również komisja, którą powołuje dyrektor biura do spraw programu “Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”. Twoja propozycja może zostać odrzucona, jeśli wyżej wymieniona komisja uzna, że na to, co studiujesz, nie ma aktualnie zapotrzebowania w siłach Wojska Polskiego.

Legia akademicka opinie. Legia akademicka – informacje z forum 

Reasumując, sprawdza się tu stare polskie przysłowie “Nie matura, a chęć szczera zrobią z Ciebie oficera”. Albowiem już nie matura a studia wyższe i nie chęć szczera a w sumie około 3 miesiące szkolenia. Patrząc na to całkowicie szczerze i poważnie to ciężko uwierzyć, że do stopnia oficerskiego cywil może dojść w niespełna 90 dni, o czym większość zakontraktowanych szeregowych i starszych szeregowych może tylko pomarzyć.

Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

Popularne