Strona głównaPoradyWypadki podczas wyjazdów służbowych - jak się ich ustrzec?

Wypadki podczas wyjazdów służbowych – jak się ich ustrzec?

Wypadek w czasie wyjazdu służbowego to jedno ze zdarzeń, którego pracownicy starają się uniknąć na wszelkie możliwe sposoby. Nie tylko zaburza on normalny rytm pracy, lecz również powoduje trudności z odzyskaniem sprawnego, gotowego do wyruszenia w trasę pojazdu. Jak się ustrzec przez wypadkami w delegacji?

Wypadek drogowy – z jakimi konsekwencjami jest związany?

W czasie wyjazdów służbowych najczęściej mają miejsce wypadki samochodowe. Pracownicy często poruszają się bowiem po drogach własnymi pojazdami, autami służbowymi bądź specjalnie wynajętymi. Korzystanie z własnego auta wiąże się z podwójnym ryzykiem, gdyż oddając pojazd na warsztat, pracownik jednocześnie traci prywatny środek transportu, którym posługuje się na co dzień. Jedynym sposobem, aby ustrzec się przed wypadkiem drogowym, jest bezpieczna, zgodna z przepisami jazda. Będąc w innym kraju, należy zapoznać się z przepisami ruchu drogowego, jakie w nim obowiązują. Wbrew pozorom nawet w krajach europejskich zasady poruszania się po drogach nie są jednolite. Jeśli jednak wypadek będzie miał miejsce, należy:

  • wezwać policję bądź sporządzić niezbędną dokumentację z wypadku,
  • skontaktować się z ubezpieczycielem,
  • skontaktować się z pracodawcą i nakreślić mu problem,
  • w niektórych przypadkach oddać samochód do najbliższego warsztatu.

Jakie inne wypadki mogą mieć miejsce w podróży służbowej?

Wypadki drogowe to niejedyne, jakie mogą przydarzyć się osobom oddelegowanym do pracy w innym miejscu. Najczęściej dochodzi do nich również w zakładach, które odwiedzają pracownicy. Czasami są one skutkiem nieprzestrzegania zasad BHP, w innych przypadkach owocuje nieznajomość konkretnych przepisów obowiązujących w danym miejscu. Mowa tutaj przede wszystkim o zakładach przemysłowych czy produkcyjnych. Problem ten dotyczy zwłaszcza pracowników, którzy w ostatnim czasie zmienili miejsce zatrudnienia i nie mieli jeszcze okazji zapoznać się ze wszystkimi regulaminami. Niemniej jednak zmiana pracy nie powinna być wymówką – najważniejsze są bowiem kwestie bezpieczeństwa, dlatego zawsze należy stosować się do zasad obowiązujących w konkretnym zakładzie, gdyż nie muszą być one tożsame z tymi, jakie obowiązują w stałym miejscu pracy.

Jak uchronić się przed wypadkiem w podróży służbowej?

Ostrożność, bezpieczeństwo i przestrzeganie obowiązujących zasad – to właśnie pozwoli uchronić się przed negatywnymi skutkami wypadków, jakie mogą mieć miejsce w czasie podróży służbowej. Niemniej jednak dobrym rozwiązaniem będzie też wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od różnego rodzaju ryzyk. Nie chroni ono samo w sobie przed wypadkiem, lecz przed jego konsekwencjami, dlatego nie zwalnia z zachowania czujności. Jeśli jednak dojdzie do wypadku, można dzięki ubezpieczeniu otrzymać odszkodowanie pieniężne bądź odpowiednią pomoc, na przykład w postaci samochodu zastępczego bądź opieki medycznej. Ubezpieczenie może wykupić pracownika, lecz coraz częściej pracodawcy decydują się ubezpieczyć swoich podwładnych na własną rękę, mając na uwadze korzyści, jakie przynosi im posiadanie dodatkowej polisy, jednocześnie dając możliwość ograniczenia kosztów.

Wypadek w podróży służbowej – kto ponosi odpowiedzialność?

Wypadki w podróżach służbowych mają miejsce nawet w przypadku najostrożniejszych osób. Pojawia się jednak pytanie dotyczące odpowiedzialności, a mianowicie po czyjej stronie spoczywa – pracownika czy pracodawcy? Wiele zależy tutaj od charakteru wypadku. Jeśli to pracodawca nie zabezpieczył odpowiednio pracownika, na przykład oddając mu do dyspozycji niesprawny pojazd, odpowiedzialność leży po jego stronie. Niemniej jednak, jeśli to pracownik nie przestrzegał zasad i przepisów, może on zostać obarczony odpowiedzialnością. Warto mieć na uwadze, że w podróży służbowej obowiązują takie same zasady, jak w miejscu pracy, zwłaszcza pod kątem przestrzegania przepisów BHP oraz poszanowania mienia. Wypadki w delegacji są jednak o tyle przykre w skutkach, że zaburzają cały plan podróży, nierzadko również pozbawiając pracownika na pewien czas środka transportu.

Artykuł napisany przy współpracy z Aplikuj.pl

Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

Popularne