Strona głównaBudownictwoZwrot kosztów za przyłącze gazowe w 2022

Zwrot kosztów za przyłącze gazowe w 2022

Wykonanie przyłącza gazowego to niezbędny element budowy domu, jeżeli inwestor planuje korzystać z gazu ziemnego. Aby doprowadzić przyłącze należy dopełnić szereg formalności. Oprócz złożenia projektu instalacji gazowej, wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia i dostawy gazu, inwestor może ubiegać się o zwrot kosztów za przyłącze gazowe. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce.

Przyłącze gazowe koszt – jaka cena za przyłącze?             

Montaż przyłącza gazowego i czas realizacji przedsięwzięcia jest uzależniony od szybkości złożenia projektu. Koszt wykonania projektu oscyluje w granicach 1500-2000 zł. Złożony wniosek i projekt przyłącza pozwalają określić, czy przyłącze będzie wystarczające, czy też niezbędna będzie jego rozbudowa.

Wszelkie koszty związane z modernizacją spoczywają na właścicielu nieruchomości. Jeżeli nie chcesz wykonywać przyłącze gazu na własny koszt warto wynegocjować ofertę z operatorem. Przyłącze gazowe – koszt całkowity – jest uzależniony od wielu czynników m.in. miejsca zamieszkania, moc przyłącza oraz odległość od najbliższego gazociągu. Średni koszt przyłączenia gazu (metr przyłącza) wynosi ok. 80 zł. Do tego należy doliczyć opłatę geodezyjną w wysokości ok. 1,5 tys. zł. W celu rzetelnego ustalenia kosztu przyłącza gazowego należy złożyć projekt i wniosek, w którym będą zawarte zasady techniczne na przyłączenie i dostarczenie gazu. Na podstawie tych danych można zabrać się za ustalenie najważniejszej kwestii – zwrot kosztów za przyłącze gazowe.      

Przyłącze gazowe na własny koszt? 

Aby wykonać przyłącze gazowe na własny koszt trzeba dopełnić formalności u rejonowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz zadbać o budżet. Koszt przyłącza gazowego jest ustalany przez dostawcę gazu, który działa w lokalizacji, gdzie planujesz podłączyć gaz. Jak wskazuje taryfa nr 10 Polskiej Spółki Gazownictwa opłata ryczałtowa za przyłącze o długości do 15 metrów wynosi 2297,10 zł. W przypadku dłuższego przyłącza inwestor musi ponieść koszty 82,09 zł netto za każdy metr.

Zwrot kosztów za przyłącze gazowe 2022 to długotrwały proces, który wymaga spełnienia kilku warunków. Pomimo pewnych niedogodności inwestor może liczyć na uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów. Pierwszym etapem działań jest wizyta w Urzędzie Miasta, gdzie należy złożyć kilka niezbędnych dokumentów, w tym skan umowy z Miejskim Społecznym Komitetem Gazyfikacji, kopię umowy o przyłączenie do sieci oraz dowody wpłat w postaci faktur. Przyłącze gazu na własny koszt to duży wydatek, dlatego warto skorzystać ze swoich praw. Warto przy tym zaznaczyć, że koszt przyłączenia gazu zostanie zwrócony z większym prawdopodobieństwem, jeżeli z przyłącza korzysta więcej niż jedno miejsce w najbliższej okolicy. Aby zwiększyć swoje szanse na zwrot gotówki, należy gromadzić całą dokumentację i pilnować przebiegu procesu inwestycyjnego. Zwrot kosztów za przyłącze gazowe 2022 pozostaje w zasięgu inwestora, o ile spełni on wszystkie wymagania i wykaże poniesiona koszta.     

Zwrot kosztów za przyłącze gazowe                                                                      

Zwrot kosztów za przyłącze gazowe 2022 to długa ścieżka proceduralna, dlatego tak ważne jest przestrzeganie wszystkich wymogów administracyjnych. Prośba o zwrot środków powinna mieć formę pisemną. Dokument musi zawierać wszystkie dane identyfikacyjne, takie jak miasto, ulica i numer lokalu, oraz dane personalne właściciela. Oprócz tego właściciel działki musi dołączyć umowę podpisaną z Miejskim Społecznym Komitetem Gazyfikacji wraz z dowodem uiszczenia opłaty przyłączeniowej bądź umową o przyłączenie do sieci gazowej. Dokument musi być podpisany własnoręcznie i opatrzony poprawną datą. Polska Spółka Gazownictwa daje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej przez stronę internetową.

Zrealizowanie formalności online zajmuje znacznie mniej czasu  niż drogą listowną. W serwisie gazownictwa można poprosić o wiadomość tekstową lub mailową informującą o postępie prac związanych z przyłączeniem gazociągu. W serwisie można złożyć wniosek o określenie warunków do przyłączenia, a także zawrzeć wiążącą umowę o przyłączenie. Co więcej, inwestor może otrzymać niezbędne dokumenty i faktury, które pozwolą ustalić ostateczny koszt przyłączenia gazu i ubiegać się o zwrot. Jeżeli zależy Ci na szybkim zwrocie środków, nie czekaj i jak najszybciej zbierz niezbędną dokumentację, która posłuży Ci w realizacji procesu formalnego. Pamiętaj, że w przypadku większej liczby działek przyłączonych do sieci istnieje większa szansa na zwrot kosztów. Nie rezygnuj ze swoich praw i zapoznaj się z regulacjami zamieszczonymi na stronie operatora.

Zobacz też:

Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

Popularne