Strona głównaFinanseKredyty walutowe we frankach szwajcarskich

Kredyty walutowe we frankach szwajcarskich

We frankach szwajcarskich były masowo udzielane w latach 2005-2008. Aby ukrócić ten proceder Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła przepisy które mówią o tym że obecnie o kredyt walutowy mogę starać się jedynie osoby które otrzymują trwałe dochody w walucie kredytu.

Kredyt dewizowy

Według definicji kredytu, kredyt to zobowiązanie które Bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji klienta na określony w umowie czas, w określonej kwocie, na określony w umowie cel.  kredytobiorca zaś zobowiązuje się korzystać z tego zobowiązania z przeznaczeniem zawartym w umowie.

Walutowy inaczej nazywany kredytem dewizowym to kredyt który udzielany jest w walucie innej niż ta która obowiązuje w danym kraju.  W Polsce kredytami walutowymi są kredyty udzielane w Euro, Frankach szwajcarskich, w funtach brytyjskich, w dolarach amerykańskich.

Rodzaje kredytów walutowych

Najczęściej banki udzielają kredytów walutowych hipotecznych oraz kredytów walutowych gotówkowych. Należy pamiętać że nieliczne banki mają w swojej ofercie kredyty walutowe. Udzielenie kredytów walutowych gotówkowych dla banku jest dość ryzykowne gdyż Bank miałby ograniczony możliwości dochodzenia swoich roszczeń w przypadku gdy kredytobiorca przestałby spłacać kredyt.

Kredyt walutowy hipoteczny to kredyt który udzielany jest na zakup lub budowa nieruchomości.  Kredytobiorca który składa się o kredyt bankowych i potoczny musi posiadać wysoki wkład własny na poziomie minimum 30%, a także bardzo wysoką zdolność kredytową.

Kto może starać się o kredyt walutowy?

Zgodnie z zapisami Rekomendacji S  Komisji Nadzoru Finansowego obecnie o kredyt walutowy starać mogą się w jedynie osoby które otrzymują trwałe dochody w walucie kredytu.  Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego  Tylko tak zabezpieczyć można regularną obsługę oraz spłatę kredytu.

 Dodatkowo wprowadzenie tej ustawy miało na celu ukrócenie procederu który miał miejsce w latach 2005-2008 a mianowicie masowego udzielania kredytów we frankach szwajcarskich.

Afera frankowa

Obecnie wiadomo że banki w wielu umowach kredytowych stosowały niedozwolone i niezgodne z prawem klauzula indeksacyjne. Dziś są one podstawą do wystąpienia na drogę sądową i dochodzenia swoich praw przed sądem. 

Jeżeli swoje zobowiązanie brałeś w bank bph kredyty frankowe, przeanalizować swoją umowę kredytową  i przekonać się czy nie zawiera ona niedozwolonych klauzul abuzywnych.  Klauzule abuzywne  to takie które zawierają niezgodne z prawem przepisy.

Wymagane przez bank dokumenty

Oprócz wniosku kredytowego bank może wymagać również innych dokumentów. Pamiętaj że wszelkie dokumenty muszą być przedłożone w języku polskim.Tłumaczeniem powinien zająć się tłumacz przysięgły.

Bank może poprosić o przedłużenie dokumentów takich jak:

  •  umowa o pracę za granicą lub kontrakt który potwierdza zatrudnienie minimum od 6 miesięcy u jednego pracodawcy
  • Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport
  •  zaświadczenie o wysokości dochodów
  •  wyciąg z konta bankowego z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy
  •  zeznanie podatkowe z ubiegłego roku
  •  potwierdzenie zameldowania w Polsce
  •  historia kredytową
  •  zezwolenie na pobyt stały za granicą o ile jest wymagane
  •  zezwolenie na pracę za granicą o ile jest wymagane

Przetłumaczenie wyżej wymienionych dokumentów niesie ze sobą dodatkowy koszt uzyskania kredytu.  Kredyty walutowe z reguły mają niższe oprocentowanie niż kredyty złotowe.  Obecnie jednak aby dostać taki kredyt należy mieć bardzo wysoką zdolność kredytową. Wymagany jest również wysoki wkład własny.

Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Proszę wpisać swoje imie

Popularne