Strona głównaPracaIle zarabia logistyk?

Ile zarabia logistyk?

Logistyka to proces procesu planowania, realizowania i kontrolowania wszystkich etapów przepływu surowców, zasobów oraz niezbędnych informacji. Osoba pracująca na stanowisku logistyka może podejmować się zadań związanych z obsługą klienta, realizowaniem zamówień, kontrolowaniem zapasów, transportem i składowaniem oraz innymi czynnościami zaspokajającymi potrzeby odbiorcy. Oto jak kształtują się zarobki na stanowisku technik logistyk.

Czynniki wpływające na zarobki logi­styka

W przypadku chęci udzielenia odpowiedzi na pytanie ile zarabia logistyk,  należy zwrócić uwagę na różnorodność zarobków. Technik logistyk zarabia daną sumę pieniędzy w zależności od stanowiska, jakie pełni w branży logistycznej. Na wstępie, jednym z głównych czynników wpły­wa­ją­cych na to ile zara­biają logi­stycy, jest wykształcenie. Kandydat na logistyka powinien być absolwentem okre­ślo­nych kie­run­ków lub stu­dentem w trak­cie nauki. Region zatrud­nie­nia związany jest z  kwe­stią pracy w małej lub dużej miej­sco­wo­ści. Zaś od tego jakim kapi­tałem dysponuje firma, jest zależny zarobek jaki zaoferują aplikującemu na stanowisko. Długość odbytego stażu pracy warunkuję to ile będzie zarabiał logistyk, im więk­sze doświad­cze­nie pra­cow­nika, tym wyż­sze wyna­gro­dze­nie.

Zarobki w logistyce

Zarobki logistyk kształtują się na poziomie ustalonym przez konkretną firmę, przy czym więcej zarobimy w dużych przedsiębiorstwach. W takich miejscach praca logistyka opiera się na negocjacji z dostawcami, jak i analizowaniu kosztów, co jest ściśle związane z controllingu logistycznego. Średnie wynagrodzenie na rynku, oferowane doświadczonym logistyką i menedżerom sięga 12 tys. zł brutto według najnowszej edycji Raportu Płacowego Antal. W branży logistycznej zarobki oscylują w granicach 9 tys.zł brutto, lecz spora liczba osób interesuje się ile dokładnie zarabia logistyk. Przystało, że średnie zarobki osób pracujących na danym stanowisku  wynoszą ok. 2830 złotych netto. Co czwarty logistyk może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 3410 złotych netto. 

Ile zarabia logistyk po technikum, a ile zarabia logistyk po studiach?

Osoba,  pracująca na stanowisku logistyka posiada wykształcenie co najmniej średnie. Zatrudniający oczywiście preferują osoby po studiach. Absolwenci placówek wyższych z licencjatem lub tytułem magistra z logistyki, ekonomii, bądź transportu, są najbardziej pożądani. Niewątpliwie, pracodawcy bardziej preferują absolwentów studiów. Logistyk po technikum zarabia znacznie mniej, niż logistyk po studiach. Na ogół, osoby, które ukończyły technikum mogą jedynie liczyć na pracę magazyniera. W tej sytuacji, wynagrodzenie waha się w granicach 2500-3500 zł, niezależnie od regionu Polski. Właśnie od stanowiska magazyniera często zaczyna się kariera logistyków. 

Ile zarabia logistyk w Polsce?

Uwzględniając polskie miasta należałoby napomnieć , że najwięcej zarabiają logistycy, którzy wykonują swój zawód w stolicy kraju – 3125 złotych netto miesięcznie. Największe zarobki uzyskują osoby pracujące w województwie mazowieckim. W województwie dolnośląskim osoby w omawianym zawodzie zarabiają przeciętnie 2750 złotych netto, a w małopolskim – 2655 złotych netto. Z kolei na najniższe wynagrodzenie mogą liczyć logistycy z województwa zachodniopomorskiego – 2300 złotych netto. Najwyższe stanowiska również mogą pochwalić się pokaźnymi sumami, które co miesiąc wpływają na ich konta z tytułu pracy, dyrektorzy ds. logistyki w polskich firmach zarabiają ok. 19 757 zł. Co ciekawe suma zarobków dyrektora logistyki to około 25 tys. zł brutto. 

  •  Asystent do spraw logistyki może zarabiać od 2840 zł do 4270 zł brutto,
  • Specjalista do spraw logistyki otrzymuje wynagrodzenie na poziomie 3700 zł do 5370 zł brutto,
  • Starszy specjalista do spraw logistyki  logistyki zazwyczaj zarabia od 4500-6960 zł brutto,
  • Kierownik do spraw logistyki najczęściej zarabia od 5940 zł do 11 450 zł brutto,
  • Dyrektor do spraw logistyki to opłacalniejszy zawód, lecz wymaga odpowiedniego doświadczenia. Jego wynagrodzenie kształtuje się w okolicach 9680-19 280 zł brutto.

Warto wspomnieć o tym, że zarobki logistyka wymagają zdobycia wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu będziemy w stanie piąć się po szczeblach kariery, zyskując coraz więcej profitów. Początkowo należy nastawić się na zarobki w granicach 2500-3000 zł brutto, które z biegiem czasu mogą ulec zwiększeniu w zależności od zdobytej wiedzy i rozwoju. 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

Popularne