Strona głównaPoradyCzy kurator może przyjść w weekend?

Czy kurator może przyjść w weekend?

Kurator to osoba, która ma za zadanie opiekować się młodocianymi lub małoletnimi. Jego praca najczęściej polega na wizytach w domach czy placówkach edukacyjnych. Zazwyczaj pojawia on się w tygodniu, ale czy kurator może przyjść w weekend? Dziś odpowiemy na to pytanie! 

Kim jest kurator?

Warto zacząć od zdefiniowania pracy i osoby kuratora społeczeństwie. Kurator ma otaczać troską i sprawować pieczę nad przedmiotami, ludźmi czy też interesem publicznym. Wyróżniamy kilka rodzajów kuratorów:

  • Kurator prawny — odpowiedzialny jest on za reprezentowanie osoby, która nie jest w stanie samodzielnie zadbać o swoje dobro i bezpieczeństwo. Chodzi tutaj głównie o osoby ubezwłasnowolnione, ułomne, ale także o dzieci zarówno te poczęte, jak i te nienarodzone. 
  • Kurator sądowy — zajmuje się głównie wychowaniem i resocjalizacją. To właśnie na osobie wykonującej ten zawód skupimy się w dzisiejszym artykule. Zazwyczaj opiekuje się on osobami nieletnimi lub młodocianymi, które w przeszłości sprawiały problemy wychowawcze lub nawet dokonały przestępstwa lub wykroczenia. 
  • Kurator oświaty — sprawuje pieczę nad publicznymi i prywatnymi placówkami edukacyjnymi. Działa jedynie na terenie konkretnego województwa. 
  • Kurator wystaw/kurator sztuki — opiekuje się dziełami artystycznymi. Niestety nie jest jawnie określone, co należy do jego zadań. 
  • Kurator banku — nadzoruje prace banku, dogląda decyzji podejmowanych przez zarząd. 

Kurator sądowy — czym konkretnie się zajmuje? Czy pracuje w weekendy?

Mając na uwadze informacje zawarte powyżej, możemy śmiało stwierdzić, że kurator to nie tylko osoba, która przychodzi i kontroluje młodzież. Dziś skupimy się jednak na pracy i zadaniach kuratora sądowego, a także na odpowiedzi na nurtujące nas pytanie, a mianowicie: “czy kurator może przyjść w weekend: , a także “czy kurator może przyjść bez zapowiedzi”. 

W myśl rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r., które reguluje zadania i obowiązki kuratora społecznego w tym przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na określonych zasadach oraz w określonym czasie, obowiązkiem służbowym kuratora staje się przeprowadzanie wyżej wymienionego wywiadu. To właśnie z tego powodu najczęściej będziemy gościć u siebie kuratora.

Kiedy, gdzie i o której godzinie, kurator może przeprowadzić z nami wywiad środowiskowy lub nas odwiedzić?

Zgodnie w wyżej wymienionym rozporządzeniem wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu pobytu osoby podsądnej, może to być miejsce zamieszkania, lecz także miejsce pracy czy nauki danej osoby.

Kurator, przeprowadzając taki wywiad, wypytuje o osobę podsądną rodzinę, sąsiadów, przełożonych, czy nauczycieli, w celu zdobycia jak największej ilości informacji o danej osobie.

Czy kurator może przyjść bez zapowiedzi?

Co do zasady zawartej w ustawie, wywiad środowiskowy oraz wizyty kuratorskie powinny odbywać się w godzinach od 6:00 do 22:00, jednakże nie ma określonego datowania, także możemy śmiało założyć, że kurator złoży nam wizytę w dni powszednie, a także w soboty niedziele czy święta. To samo tyczy się zapowiedzi wizyty, możemy domniemywać, że kurator zadzwoni wcześniej do nas, aby nie przyjechać „na darmo” kiedy nie zastanie nas w miejscu zamieszkania, pracy bądź nauki, ale nigdy nie powinno się takich domysłów brać za pewnik lub regułę. 

Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

Popularne