Strona głównaPoradyBadania dla kierowców zawodowych - jakie wykonać?

Badania dla kierowców zawodowych – jakie wykonać?

Kierowca zawodowy podczas wykonywania swoich obowiązków pracowniczych odpowiada nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale także za bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. By było to możliwe nie może mieć żadnych przeciwskazań zdrowotnych, które by mu to uniemożliwiały. Dlatego każdy kandydat na kierowcę zawodowego musi przejść odpowiednie badania lekarskie i wobec takich osób stosowane są odrębne przepisy prawa.

Kogo dotyczy obowiązek badań lekarskich?

Każda osoba, która ubiega się o uzyskanie prawa jazdy, przed otrzymaniem uprawnień do prowadzenia pojazdem, zobowiązana jest do wykonania określonych badań lekarskich. Jednak w przypadku osób, które z kierowaniem pojazdem wiążą swoją przyszłość zawodową, sytuacja wygląda nieco inaczej. Ze względu na charakter pracy dotyczą ich odrębne przepisy dotyczące potwierdzania przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdu.

Konieczność ta wynika z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późniejszymi zmianami) które stanowią, iż każda osoba, która wykonuje przewóz drogowy, a więc podróżuje po drogach publicznych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej powyżej 3,5 tony a także pojazdami przeznaczonymi do przewozu ponad 9 osób z kierowcą.

„Badania lekarskie wykonać musi więc każda osoba, która chce pracować zawodowo jako kierowca i pierwsze badania powinny odbyć się przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowych, potwierdzających ukończenie kwalifikacji wstępnej- są to tak zwane badania wstępne, natomiast kolejne nie później niż rok od zakończenia badań wstępnych- tak zwane badania okresowe. Kierowcy, którzy nie ukończyli 60. roku życia, badania te muszą odnawiać regularnie co 5 lat, natomiast po ukończeniu 60. roku życia badania muszą być powtarzane co 30 miesięcy. Ponadto badania takie musi przejść również osoba, która ubiega się o odzyskanie uprawnień cofniętych ze względu na zaistniały stan zdrowia” – mówi nam Pan Krzusiek z rozliczkierowce.pl

Badania przeprowadzane są na wniosek osoby chcącej podjąć pracę w charakterze kierowcy zawodowego lub na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę. Może je przeprowadzić jedynie uprawniony lekarz- specjalista medycyny transportu lub medycyny pracy, który posiada odpowiedni staż i wpis do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa.

Zakres badań kierowcy zawodowego

Badania lekarskie wykonywane wobec zawodowego kierowcy mają na celu stwierdzenie bądź wykluczenie przeciwskazań zdrowotnych, które rzutują na możliwość wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Jeśli więc dana osoba chce pracować w takim właśnie zawodzie, musi liczyć się z tym, że musi wykonać określone badania.

Badania lekarskie wstępne kierowcy zawodowego

Są to badania pozwalające sprawdzić ogólny stan zdrowia danej osoby, przy czym dużą uwagę lekarz skupia na takich obszarach jak okulistyka, neurologia, laryngologia. Ponadto wykonywane są badania pomocnicze, takie jak badanie pola widzenia, ocena widzenia zmierzchowego, sprawdzenie poziomu glukozy czy EKG. Po zakończeniu badania, lekarz na druku zaświadczenia profilaktycznego wydaje stosowne orzeczenie decydując, czy osoba może pracować jako kierowca. Dokument ten musi być opatrzony dwiema pieczątkami, pochodzącymi od uprawnionego lekarza.

Teksty psychologiczne kierowcy zawodowego

Kandydat na kierowcę zawodowego musi także pozytywnie przejść testy psychologiczne. Badanie to ma na celu ustalenie, czy osoba taka w odpowiedni sposób radzi sobie w stresujących sytuacjach oraz czy niema przeciwskazań o charakterze psychologicznym, by mogła podjąć tego typu pracę. Jest to badanie dość rozbudowane, zwykle składające się z kilku elementów, takich jak chociażby konsultacja psychologiczna oraz różnorakie testy diagnostyczne. Dzięki nim można poznać zarówno predyspozycje zawodowe osoby oraz jej zdolności intelektualne, jak i sprawdzić, jak radzi sobie w sytuacjach nagłych i stresujących- na przykład podczas wypadku.

Badania dla kierowców zawodowych są niezwykle ważne, bowiem ich zadaniem jest niedopuszczenie do udziału w ruchu drogowym osób, których praca mogłaby zagrażać bezpieczeństwu innych kierowców oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Proszę wpisać swoje imie